Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 27. august 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

 

TUV-sak 184/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet "Narrative Hierarchies", Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk

TUV-sak 185/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 186/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 187/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 188/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 189/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 190/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 191/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 192/2021 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 193/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne japanstudier ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 194/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i japansk kultur ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 195/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinesisk historie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 196/2021 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion og politikk ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 197/2021 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 198/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse
innen fagområdet kulturhistorie ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk

 

 

Publisert 23. aug. 2021 07:55 - Sist endret 23. aug. 2021 07:55