Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 29. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 29/2021 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 30/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Spanish language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 31/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 32/2021 Ansettelser i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 33/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for musikkvitenskap.

 

 

 

Publisert 26. jan. 2021 10:59 - Sist endret 26. jan. 2021 10:59