Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 3. desember 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 261/2021 Utlysning av 4 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 262/2021 Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 263/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 264/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 265/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Contested knowledge: decolonization and European knowledge history ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 266/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i indigenous knowledge in cultural historical archives and/or museums ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 267/2021 Kunngjøring av 2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 268/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøse festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 269/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 270/2021 Permisjon uten lønn og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 271/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med vekt på litteraturhistoriografi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 272/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i
litteraturformidling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 273/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 274/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i retorikk med spesialisering i retorisk teori og metode ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 275/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 276/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 277/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMO

TUV-sak 278/2021 Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 279/2021 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 280/2021 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 281 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 282 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Demokrati, frihet og grenser" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 283 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppa "Norsk og internasjonal samtidshistorie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 284/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical Historiography ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 285/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 286/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne migrasjonshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 287/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 288/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne økonomisk/sosialhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 289/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden "Collecting Norden" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 290/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Relics of Nature" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 291/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 292/2021 Utlysning av 3 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 293/2021 Utlysning av 2 stillinger som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie og visuelle studier ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 294/2021 Utlysning av stilling som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 295/2021 Utlysning av stilling som doktogradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiskes språk ved Insitutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Publisert 26. nov. 2021 12:28 - Sist endret 26. nov. 2021 12:28