Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 4. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

TUV-sak 140/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project» (IMEP DCCP), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 141/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Soviet Ellipses: Omissions as Techniques of Border Transgression in Photography, Literature, and Everyday Life» (SOVEL), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 142/2021 Utlysning av 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 143/2021 Utlysning av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) innen fransk språk ved litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 144/2021 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 145/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 146/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 147/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 148/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 149/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Relics of Nature» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 150/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 151/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress», Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 152/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Made in Sweatshops. Worker, technology and Gender (comparison Paris-Shanghai, Late 19th c.-Late 20th c.)" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 153/2021 Utlysning av 100% vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) ved ENGLABS, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 154/2021 Forlenget ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 155/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Microrhythm ved RITMOKunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO

 

 

Publisert 28. mai 2021 11:48 - Sist endret 28. mai 2021 11:48