Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  5. november 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

TUV-sak 230/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 231/2021 Søknad om opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 232/2021 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 233/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 234/2021 Ansettelse i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 235/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 236/2021 Ansettelse i 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) i spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 237/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) innen Literature, Cognition and Emotion (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 238/2021 Ansettelse i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 239/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 240/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 241/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 242/2021 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 243/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language», MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 244/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «TEFLON» ved MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 245/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk, MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 246/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 247/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 248/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 249/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 250/2021 Direkte ansettelse av forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Teksttradisjonens möligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 251/2021 Kallelse av førstelektor II (SKO 1198) med særlig ansvar for digital humaniora i utdanningen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 252/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 253/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work package 3)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 254/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

 

Publisert 30. okt. 2021 09:49 - Sist endret 30. okt. 2021 09:49