Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  7. mai 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 100/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 101/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen slaviske språk (russisk) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 102/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 103/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 104/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor prosjektet "Barn, unge og medier" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 105/2021 Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «EU Kids Online» ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 106/2021 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor MSCA ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 107/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Time ved RITMO

TUV-sak 108/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO 1352 i Rhythm and Musical Form ved RITMO

TUV-sak 109/2021 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 110/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 111/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) i praktisk retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 112/2021 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 114/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 115/2021 Direkte ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 116/2021 Direkte ansettelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 117/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 118/2021 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 119/2021 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idehistorie / kunsthistorie / klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2021 Ansettelse i tre stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 121/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Infinity and Intensionality», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 122/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 123/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 124/2021 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 125/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 126/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language» ved MultiLing

TUV-sak 127/2021 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 128/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «DynamiTE» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 129/2021 Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 130/2021 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

 

Publisert 30. apr. 2021 09:46 - Sist endret 30. apr. 2021 09:46