Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 8. mars 2021 kl 12.15-13.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 44/2021Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 45/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i arkeologi knyttet til UiO:Norden «Gendering the Nordic Past» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 46/2021 Kunngjøring av 50% stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 47/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature» (SagaPoetry) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 48/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 49/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 50/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 51/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 52/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 54/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 55/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 56/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 58/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Publisert 26. feb. 2021 13:50 - Sist endret 26. feb. 2021 13:50