Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 8. oktober 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 222/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Multiwrite" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 223/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet "Oil in Transition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 224/2021 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "The Kantian Foundations of Democracy" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

TUV-sak 225/2021 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) til Oslo School of Humanities (OSEH) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 226/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

TUV-sak 227/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

TUV-sak 228/2021 Innstilling til stilling som professor for faglig ledelse (SKO 1404) ved MultiLing – senter for flerspråklighet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

 

Publisert 1. okt. 2021 15:49 - Sist endret 1. okt. 2021 15:49