Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte fredag 15. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Til orientering: Sak A

 

TUV-sak 2/2021 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 3/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 4/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IFIKK

TUV-sak 5/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IAKH

TUV-sak 6/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Creative IPR», Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 9/2021 Utlysning av av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 10/2021 Utlysning av av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 11/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 12/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 13/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 14/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 15/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 16/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor  (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 17/2021 Forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 18/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 19/2021 Kallelse av to professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 20/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 21/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 22/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak 23/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 24/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 25/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet Toppforskprosjektet «TIME: Timing and Sound in Musikal Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 26/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO

TUV-sak 27/2021 Ansettelse i stilling som skolesatsningsleder (universitetslektor/ førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanistiske fakultet

 

 

Publisert 15. jan. 2021 08:44 - Sist endret 15. jan. 2021 08:44