Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 20. mai 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 101/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

TUV-sak 102/2022 Ansettelse i fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteraturforskning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

TUV-sak 103/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 104/2022 Ansettelse i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 105/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Petro-Ambiguity: Oil, Environment and National Identity in the Bruneian Imaginary" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 106/2022 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 107/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 108/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 109/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 110/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 111/2022 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i klassiske språk (latin) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 112/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 113/2022 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 114/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 115/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 116/2022 Utlysning av midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i Midtøstenstudier med arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 117/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på tema "Contested knowledge: decolonization and European history of knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 118/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med fokus på religiøste festivaler i Asia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 119/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 121/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 122/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen klassiske språk ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 123/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «C-FORS: Construction in the Formal Sciences» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 124/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Histories of Reception of Photography in the Ottoman Empire», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk


 

Publisert 13. mai 2022 13:15 - Sist endret 16. mai 2022 09:19