Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 28. januar 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

TUV-sak 22/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet «Cultures in conflict? How islamist cope with football» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 23/2022 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 24/2022 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen norsk for internasjonale studenter

TUV-sak 25/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 26/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 27/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i europeisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 28/2022 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Dynamic Territory (DynamiTE)» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

 

Publisert 21. jan. 2022 12:50 - Sist endret 21. jan. 2022 12:50