Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 3. juni  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

TUV-sak 126/2022 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og eurpeiske språk

TUV-sak 127/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

TUV-sak 128/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 129/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 130/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordamerikansk historie etter 1850 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 131/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 132/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 133/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Materialities ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 134/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 135/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 136/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Demokrati, frihet og grenser ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 137/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen Critical historiography ved Institutt for arkeologi, konervering og historie

TUV-sak 138/2022 Ansettelse i stilling som forsker II (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 


 

Publisert 27. mai 2022 17:34 - Sist endret 27. mai 2022 17:34