Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  9. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 67/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Norden «Collecting Norden» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 68/2021 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO1009)/førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 69/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 70/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 71/2021 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 72/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 73/2021 Forlenget midlertidig ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 74/2021 Kallelse til stilling som professor II ved Centre for Philosophy and the Sciences, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 75/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 76/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Unashamed Citizenship» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 77/2021 Tilsetting i 2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 78/2021 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) innen prosjektet "Literature, Cognition and Emotion" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 79/2021 Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 80/2021 Tilsetting i vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 81/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjektet "Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education (BSW)" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 82/2021 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 83/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 84/2021 Kunngjøring av vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Senter for Ibsen-studier

 

Publisert 26. mars 2021 13:59 - Sist endret 26. mars 2021 13:59