Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2018 - 31. desember 2018

 

Faste medlemmer

Dekan Arne Bugge Amundsen
Vitenskapelig ansatt Gjertrud Flermoen Stendbrenden
Vitenskapelig ansatt Bjørn Ramberg
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ken Rune Mikkelsen

Varamedlemmer

Prodekan for studier og utdanning Eirik Welo
Vitenskapelig ansatt Dag T Haug
Vitenskapelig ansatt  
Teknisk-administrativ ansatt Erlend K. Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Johanna Johannsdottir Damaris

 Protokoller 2018

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
29. desember 2017 19. januar protokoll
12. januar 2. februar protokoll
26. januar 16. februar protokoll
9. februar 2 mars /FS protokoll
23.februar 16. mars protokoll
 
     
20. mars 13. april  protokoll
6. april 27. april protokoll
20. april 14. mai (mandag) protokoll
4.mai 25. mai protokoll
18. mai 8. juni /FS protokoll
1. juni 22. juni protokoll
27. juli 17. august protokoll
10.august 31. august avlyst
     
24. august 17. september (mandag) protokoll
7. september 28. september protokoll
21. september 12. oktober protokoll
5. oktober 26. oktober/ FS protokoll
19. oktober 9. november protokoll
2. november 23. november FS protokoll
16. nov 7. desember protokoll

 

Publisert 31. okt. 2017 13:10 - Sist endret 7. des. 2018 10:07