Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2021

 

Faste medlemmer

Dekan Frode Helland
Vitenskapelig ansatt Anne Eriksen
Vitenskapelig ansatt Espen Schaanning
Teknisk-administrativ ansatt Pia Søndergaard
Studentrepresentant (medlem for ett år) Karoline Opsahl

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Mathilde Skoie  2. vara: Gunn Enli(prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Heidi Østbø Haugen
Vitenskapelig ansatt Silvio Bär
Teknisk-administrativ ansatt  
Studentrepresentant (medlem for ett år) Veronica Dahlby Tveitan

 Sakskart og protokoller 2021

Innlevering av sakspapirer Møtedato Sakskart Protokoll
18. desember 2020 15. januar sakskart protokoll
8. januar 29. januar sakskart protokoll
26. januar 12. februar sakskart protokoll
5. februar 8. mars (FS 5. mars) sakskart protokoll
26. februar 19. mars sakskart protokoll
12. mars 9. april sakskart protokoll
31. mars 23. april sakskart protokoll
16. april 7. mai  sakskart protokoll
30. april 21. mai sakskart protokoll
14. mai 4. juni sakskart protokoll
28. mai 18. juni + FS sakskart protokoll
       
6. august 27. august  sakskart protokoll
20. august 10. september  sakskart protokoll
3. september 24. september sakskart protokoll
17. september 8. oktober sakskart protokoll
1. oktober 22. oktober   avlyst
15. oktober 5. november sakskart protokoll
29. oktober 19. november  sakskart protokoll
12. november 3. desember sakskart protokoll

 

Publisert 9. nov. 2020 09:44 - Sist endret 21. jan. 2022 12:52