Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2014

 

Faste medlemmer

Dekan Trine Syvertsen
Vitenskapelig ansatt Hanne Gram Simonsen
Vitenskapelig ansatt Arnt Maasø
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Håkon Sjøvold

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Camilla Serck-Hanssen
Vitenskapelig ansatt  
Vitenskapelig ansatt  
Teknisk-administrativ ansatt May Tollerud
Studentrepresentant (medlem for ett år) 1. vara: Julia Kotthaus 2. vara: Anne Christine Lie

 Protokoller 2013

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
4. januar 25. januar protokoll
18. januar 8. februar protokoll
1. februar 22. februar protokoll
15. februar 8. mars protokoll
1. mars 22. mars protokoll
 
15. mars 12. april protokoll
5. april 26. april protokoll
19. april 10. mai protokoll
3. mai 24. mai protokoll
16. mai 7. juni protokoll
31. mai 21. juni protokoll
     
16. august 6. september protokoll
30. august 20. september protokoll
13. september 7. oktober protokoll
27. september 18. oktober protokoll
11. oktober 1. november protokoll
25. oktober 18. november protokoll
8. november 29. november protokoll
22. november 13. desember protokoll

 

Publisert 2. jan. 2013 08:48 - Sist endret 9. jan. 2014 14:47