Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2014 - 31. desember 2014

 

Faste medlemmer

Dekan Trine Syvertsen
Vitenskapelig ansatt Hanne Gram Simonsen
Vitenskapelig ansatt Arnt Maasø
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Hans Robin Solberg

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Einar Lie
Vitenskapelig ansatt  
Vitenskapelig ansatt  
Teknisk-administrativ ansatt May Tollerud
Studentrepresentant (medlem for ett år) 1. vara: Joakim Pedersen Berg 2. vara: Rebekka Åsnes Sagild

 Protokoller 2014

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
10. januar 31. januar protokoll
24. januar 14. februar protokoll
7. februar 28. februar protokoll
28. februar 21. mars protokoll
14. mars 4.. april protokoll
 
28. mars 25. april protokoll
11. april 9. mai protokoll
2. mai 23. mai protokoll
16. mai 6. juni protokoll
30. mai 20. juni protokoll
15. august 8. september protokoll
29. august 19. september protokoll
12. september 3. oktober protokoll
26. september 17. oktober protokoll
10. oktober 31. oktober protokoll
24.oktober 17. november protokoll
7.november 28. november protokoll
21. november 12. desember protokoll
     
     

 

Publisert 13. des. 2013 14:12 - Sist endret 7. jan. 2015 09:18