Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2015 - 31. desember 2015

 

Faste medlemmer

Dekan Arne Bugge Amundsen
Vitenskapelig ansatt Anne Birgitte Rønning
Vitenskapelig ansatt Bjørn Ramberg
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Hans Robin Solberg

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Ellen Rees  2. vara: Eirik Welo (prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Gjertrud Flermoen Stendbrenden
Vitenskapelig ansatt Dag T Haug
Teknisk-administrativ ansatt Erlend K. Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år)  

 Protokoller 2015

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
9. januar 2. februar protokoll
23. januar 13. februar Protokoll
6. februar 27. februar Protokoll
20. februar 16. mars protokoll
6. mars 27. mars protokoll
 
27. mars 17. april protokoll
17. april 8. mai protokoll
30. april 22. mai protokoll
15. mai 5. juni Protokoll
29. mai 19. juni protokoll
31. juli 21. august protokoll
14. august 4. september protokoll
28. august 18. september protokoll
11. september 2. oktober Protokoll
25. september 16. oktober protokoll
9. oktober 30. oktober protokoll
23. oktober 13. november protokoll
6. november 27. november protokoll
20. november 11. desember protokoll
     

 

Publisert 6. jan. 2016 11:05 - Sist endret 6. jan. 2016 11:11