Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2015 - 31. desember 2016

 

Faste medlemmer

Dekan Arne Bugge Amundsen
Vitenskapelig ansatt Anne Birgitte Rønning
Vitenskapelig ansatt Bjørn Ramberg
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Kjartan Hverven

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Ellen Rees  2. vara: Eirik Welo (prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Gjertrud Flermoen Stendbrenden
Vitenskapelig ansatt Dag T Haug
Teknisk-administrativ ansatt Erlend K. Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ida Kristine Gangstø Berg

 Protokoller 2016

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
8. januar 29. januar protokoll
22. januar 12. februar protokoll
5. februar 4. mars protokoll
19. februar 11. mars protokoll
4. mars 1. april protokoll
 
18. mars 15. april protokoll
8. april 2. mai protokoll
22. april 13. mai protokoll
6. mai 27. mai protokoll
20. mai 10. juni protokoll
3. juni 24. juni protokoll
29. juli 19. august protokoll
12. august 2. september protokoll
26. august 16. september protokoll
9. september 26. september protokoll
23. september 14. oktober protokoll
7. oktober 28. oktober protokoll
21. oktober 11. november protokoll
4. november 25. november protokoll
18. november 9. desember protokoll

 

Publisert 6. jan. 2016 10:57 - Sist endret 31. aug. 2022 09:55