Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2017

 

Faste medlemmer

Dekan Arne Bugge Amundsen
Vitenskapelig ansatt Gjertrud Flermoen Stendbrenden
Vitenskapelig ansatt Bjørn Ramberg
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ken Rune Mikkelsen

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Ellen Rees  2. vara: Eirik Welo (prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Dag T Haug
Vitenskapelig ansatt  
Teknisk-administrativ ansatt Erlend K. Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ida Kristine Gangstø Berg

 Protokoller 2017

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
16. desember 13. januar protokoll
6. januar 27. januar protokoll
20. januar 10. februar protokoll
3. februar 24. februar protokoll
17. februar 10. mars protokoll
 
3. mars 24. mars protokoll
17. mars 7. april protokoll
31. mars 21. april protokoll
18. april (tirsdag) 5. mai protokoll
28. april 19. mai protokoll
12. mai 2. juni protokoll
26. mai 16. juni protokoll
9. juni 30. juni protokoll
7. juli 18. august protokoll
11. august 1. september protokoll
25. august 18. september (mandag) protokoll
8. september 29. september avlyst
22. september 13. oktober avlyst
6. oktober 27. oktober protokoll
20. oktober 10. november protokoll
3. november 24. november protokoll
17. november 8. desember protokoll

 

Publisert 22. nov. 2016 15:16 - Sist endret 1. feb. 2018 11:10