Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2019 - 31. desember 2019

 

Faste medlemmer

Dekan Frode Helland
Vitenskapelig ansatt Anne Eriksen
Vitenskapelig ansatt Rune Svarverud
Teknisk-administrativ ansatt Erlend Kristiansen Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ida Kristine Gangstø Berg

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Mathilde Skoie  2. vara: Gunn Enli(prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Christine Meklenborg Nilsen
Vitenskapelig ansatt Espen Schaanning
Teknisk-administrativ ansatt Pia Søndergaard
Studentrepresentant (medlem for ett år) Jonas Ulleland

 Sakskart og protokoller 2019

Innlevering av sakspapirer Møtedato Sakskart Protokoll
14. desember 2018 18. januar   protokoll
11. januar 1. februar   protokoll
25. januar 15. februar   protokoll
8. februar 1. mars /FS   protokoll
22.februar 15. mars   protokoll
 
       
8. mars 29. mars   protokoll
22. mars 12. april/FS   protokoll
5. april 10. mai   protokoll
3.mai 27. mai (mandag)   protokoll
16. mai 7. juni /FS   protokoll
31. mai 21. juni   protokoll
26. juli 16. august   protokoll
9.august 30. august sakskart protokoll
       
23. august 13. september  sakskart protokoll
6. september 27. september/FS sakskart protokoll
20. september 11. oktober sakskart protokoll
5. oktober 25. oktober/FS sakskart protokoll
18. oktober 8. november sakskart protokoll
1. november 22. november /FS sakskart protokoll
15. nov 6. desember sakskart protokoll

 

Publisert 10. okt. 2018 14:28 - Sist endret 26. feb. 2021 13:53