Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2020 - 31. desember 2020

 

Faste medlemmer

Dekan Frode Helland
Vitenskapelig ansatt Anne Eriksen
Vitenskapelig ansatt Rune Svarverud
Teknisk-administrativ ansatt Erlend Kristiansen Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Karoline Johanne Opsahl

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Mathilde Skoie  2. vara: Gunn Enli(prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Christine Meklenborg Nilsen
Vitenskapelig ansatt Espen Schaanning
Teknisk-administrativ ansatt Pia Søndergaard
Studentrepresentant (medlem for ett år) Marius Frans Linus Hillestad

 Sakskart og protokoller 2020

Innlevering av sakspapirer Møtedato Sakskart Protokoll
27. desember 2019 17. januar sakskart protokoll
10. januar 31. januar sakskart protokoll
24. januar 14. februar/FS   avlyst
7. februar 28. februar sakskart protokoll
21.februar 13. mars sakskart protokoll
6. mars 27. mars sakskart protokoll
27. mars 24. april sakskart protokoll
17. april 8. mai  sakskart protokoll
30. april 22. mai sakskart protokoll
15. mai 5. juni sakskart protokoll
Orienteringssaker på sirkulering 12. juni   protokoll
29. mai 19. juni sakskart protokoll
7. august 28. august    protokoll
21. august 11. september  sakskart protokoll
4. september 25. september/FS sakskart protokoll
18. september 9. oktober sakskart protokoll
2. oktober 23. oktober sakskart protokoll
16. oktober 6. november sakskart protokoll
30. oktober 20. november  sakskart protokoll
13. november 4. desember sakskart protokoll

 

Publisert 21. okt. 2019 15:18 - Sist endret 26. feb. 2021 13:53