English version of this page

Kandidater for fast vitenskapelig ansatte

Valgstyret har mottatt 4 kandidatforslag til suppleringsvalget for vararepresentanter for fast vitenskapelig ansatte.

Det skal velges 2 vararepresentanter for perioden 2021-2022.

Kandidat Forslagsstillere
  • Søren Handberg
  • Stijn Vervaet
  • Eirik Welo
  • Bodhisattva Chattopadhyay
  • Mette Halskov Hansen
  • Ingrid Lossius Falkum
  • Kathrine Asla Østby
  • Espen Ytreberg

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 18. nov. 2020 09:34