Finn Erhard Johannessen

Kandidat til fakultetsstyret for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2018

Plattform

Jeg er professor i historie og er ganske allsidig, men driver mest med økonomisk historie og 1700-talls historie. Jeg er også interessert i språk, har norsk som fag og føler meg som humanist. Tidligere har jeg vært undervisningsleder og visebestyrer og undervisningskoordinator. I den forbindelsen har jeg hatt en del kontakt med fakultetet, blant annet i komiteer som har arbeidet med yrkeslivsrelevans, altså med at utdannelsen vi gir, skal være nyttig i arbeidslivet. Dette er viktig, og jeg er glad for at det fortsatt har oppmerksomhet. At humanistiske fag kan gi nyttig kunnskap og ferdigheter, har «impact» er det viktig å fremheve slik det har blitt gjort i den senere tid. Samtidig bør vi understreke at en god del av det de humanistiske fagene arbeider med, er verdifullt og kan bidra til en rikere og mer verdifull tilværelse for befolkningen uten å være direkte nyttig. Wergelands dikt kan være et eksempel.

Tidlig i mitt yrkesliv var jeg i åtte-ni år ansatt på Handelshøyskolen BI på Avdeling for økonomisk historie der vi drev med oppdragsforskning, dvs. skrev historier i forbindelser med bedrifters jubileum, f. eks Postverkets historie, Oslo Energis historie og den norske garveri-industris historie for å nevne noen av mine prosjekter. Dette var noe jeg trivdes godt med, men registrerte at oppdragsforskning ble sett noe ned på i enkelte akademiske miljøer. Det var å løpe etter pengene, og det ble reist tvil om hvor uavhengige oppdragsforskerne kunne være.

Så kom jeg til Universitetet, de frie tankers høyborg, og oppdaget at her jages penger enda mer pågående. Det som virkelig har status, er å dra inn mange millioner i forskningsmidler. Det er selvsagt flott og viktig, i likhet med å publisere internasjonalt, men jeg savner oppmerksomhet om mer tradisjonelle aktiviteter som undervisning, ikke-program forskning, veiledning og også formidling. Det er ganske påfallende at da det ble skapt en viss oppmerksomhet om undervisning for noen år siden, var det ikke Universitetet som sto bak, men Morgenbladet som kåret Norges ti beste forelesere.

 

Publisert 16. nov. 2018 13:24 - Sist endret 16. nov. 2018 13:24