Hans Petter Helland

Kandidat til suppleringsvalget av vara for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2020

Foto: Ellen Jahr, UiO

Jeg har jobbet fast innenfor universitetssektoren fra 1993 og fram til i dag og ser det som en spennende og utfordrende oppgave å bidra til å definere mål og strategier for fakultetet som helhet. Derfor stiller jeg til valg som vararepresentant til fakultetstyret på HF for to år fra januar  2021. HF og universitetet generelt har stått og står overfor større utfordringer enn noensinne og dette vil tydeliggjøres ytterligere i framtiden. Dette gjelder ikke bare spørsmål rundt pandemibekjemping og det digitale skiftet, men om faglig-administrative, fagligpolitiske og økonomiske veivalg og prioriteringer. Jeg ser det som viktig oppgave å kunne være en stemme for de FVA og alle HFs fagmiljøer i en slik fase.

Jeg ønsker å bidra til å:

  • Styrke HF-fagenes identitet, egenverdi og utviklingspotensial både innen forskning og utdanning, også som del av lektorutdanningen, i arbeidet med det digitale skiftet og i forhold til fakultetets totale fagportefølje og samfunnet vi skal betjene.
  • Styrke båndene mellom undervisningsfag med stort profileringspotensial og grunnforskningen som ligger til grunn for defineringen av disse fagene.

Jeg har lang erfaring fra universitetspolitisk arbeid som er viktig å ta med seg inn i arbeidet som vararepresentant:

  • Har sittet som representant for de vitenskapelige ansatte i instituttstyret for ILOS fra 2013–2017 og 2017–2021.
  • Av tidligere administrativ erfaring kan jeg nevne at jeg i perioden 1996 til 1999 var instituttbestyrer ved Romansk institutt og medlem av fakultetsstyret ved NTNU, Trondheim
  • Ved UiO satt jeg som eneste representant for språkfagene i fakultetets moduliseringskomite (2001–2002) hvor spørsmål om profilering av komplekse fag og studentenes helhetskompetanse sto i fokus.
  • Jeg var etter dette leder og nestleder (to perioder) i programkomiteer på fakultetsnivå i forbindelse med studiereformen, i 2002–2003 og videre.
  • Jeg vært seksjonsleder på nivå 4 i flere perioder.
  • I perioden 2010–11 var jeg medlem av styringsgruppa og leder av faggruppe i forbindelse med SAK-prosjektet hvor spørsmål om samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjoner, konsentrasjon i fagtilbud og småfagsproblematikk sto i fokus.
  • Utover dette har jeg ledet Hjemmestyret for Norsk-fransk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC), i Caen, Frankrike, over to perioder, fra 2006 og fram til 2011. 2011–12 jobbet jeg som norsk studieleder ved sentret i Caen.

Jeg ønsker å representere alle de vitenskapelige ansatte ved fakultetet i styret slik at vår stemme høres når fakultetet skal videreutvikles som utdannings- og forskningsinstitusjon.

Hans Petter Helland

https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/helland/index.html

Professor i fransk språk ved ILOS siden 1999 (før det førsteamanuensis ved NTNU 1993–1999)

Professor 2 ved UiB (siden januar 2020)

Publisert 17. nov. 2020 10:15 - Sist endret 17. nov. 2020 10:15