Hilde Henriksen Waage

Kandidat til fakultetsstyret for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2018

Hilde Henriksen Waage

Professor i historie, IAKH

Jeg mener at fakultetet er til for instituttene – ikke motsatt.

Jeg er ikke redd for å stille spørsmål om ting jeg ikke skjønner – og jeg gir meg ikke før jeg får svar det går an å forstå.

Jeg er opptatt av at fakultetsstyret hjelper dekanen til å foreta vanskelige prioriteringer.

Jeg er opptatt av at fakultetsstyret hjelper dekanen til å sørge for at HF griper de mulighetene som regjeringens Humanioramelding og Forskningsrådets oppfølging av evalueringen av humanistisk forskning (HUMEVAL) gir.

Jeg er opptatt av at fakultetsledelsen husker at HFere ikke bare skal forske og undervise, men også formidle forskningen vår til offentligheten og være i dialog med folk utenfor Blindern.

Jeg har 6 års erfaring fra styret på Institutt for fredsforskning (PRIO) og 8 års erfaring fra styret på IAKH.

Publisert 12. nov. 2018 16:55 - Sist endret 12. nov. 2018 16:55