Kandidater for fast vitenskapelig ansatte

Valgstyret har mottatt 8 forslag til kandidater for valgkretsen fast vitenskapelig ansatte. 

Det skal velges 2 representanter og 2 vararepresentanter.

Kandidat Forslagsstillere
 • Line Cecilie Engh, IFIKK
 • Jon Vidar Sigurdsson, IAKH
 • Hilde Sandvik, IAKH
 • Odd Arvid Storsveen, IAKH
 • Øystein Sørensen, IAKH
 • Kristin Bech (ILOS)
 • Hans Petter Helland (ILOS)
 • Helge Lødrup (ILN)
 • Geir Uvsløkk (ILOS)
 • Kathrine Asla Østby (ILOS)
 • Anne Helness, IFIKK
 • Ellen Krefting, IFIKK
 • Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, IFIKK
 • Vibeke Roggen, IFIKK
 • Trine Syvertsen (IMK)
 • Espen Ytreberg (IMK)
 • Julie Lund (IAKH)
 • Toufoul Abou-Hodeib (IAKH)
 • Bente Ailin Svendsen (ILN)
 • Johan Tønnesson (ILN)
 • Ina Blom (IFIKK)
 • Bjørn Ramberg (IFIKK)
 • Kjersti Bale (ILOS)
 • Øystein Krogh Visted (IKOS)
 • Teresa Pepe (IKOS)
 • Arild Engelsen Ruud (IKOS)
 •  
 • Hanne Hagtvedt Vik, IAKH
 • Tor Egil Førland, IAKH
 • Dag Øistein Endsjø, IKOS
 • Anne Stensvold, IKOS

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 16. nov. 2018 13:25