English version of this page

Silvio Bär

Kandidat til suppleringsvalget av vara for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2020

Bilde: UiO

Jeg er opprinnelig fra Sveits og har vært professor i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) siden 2016 (førsteamanuensis 2014–2015). Her har jeg bl.a. vært fagleder i min fagseksjon og PhD-leder for hele instituttet, og jeg er også leder av Nasjonalt fagorgan for gresk og latin.

Saker som er særlig viktige for meg er likestilling mellom alle fag ved HF (med særvekt på de såkalte «små» fagene), bevaring av akademisk frihet, en ubyråkratisk hverdag for alle ansatte på fakultetet, åpen og tydelig kommunikasjon på og mellom alle nivåer, og kvalitetssikring i undervisningstilbud ved alle av HFs studieprogrammer. Som utlending ønsker jeg også å være en stemme for de internasjonale ansatte ved HF.

Publisert 17. nov. 2020 10:16 - Sist endret 18. nov. 2020 09:33