English version of this page

Kandidater for midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret 2021

Valgstyret har mottatt 5 forslag til kandidater for valgkretsen midlertidig vitenskapelig ansatte. 

Det skal velges 1 representant og 2 vararepresentanter. 

6. desember - 10. desember kl. 12 avholdes valg til fakultetsstyret blant midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA). Valgperioden for MVA er ett år, 01.01.2022-31.12.2022.

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal eValg.
Logg inn med vanlig UiO-brukernavn og -passord.

Kandidat Forslagsstillere
 • Vitenskapelig assistent Zahir Athari
 • Oliwia Szymanska
 • Audun Rosslund
 • Qingyuan Gardner
 • Seyed Hadi Mirvahedi
 • Samantha Goodchild
 • Ingvild Badhwar Valen-Sendstad
 • Stipendiat Sofie Lekve
 • Sofie Lekve
 • Stipendiat Truls Strand Offerdal
 • Truls Strand Offerdal
 • Stipendiat Jessica Yarin Robinson
 • Jessica Yarin Robinson

 

Publisert 15. nov. 2021 14:39 - Sist endret 1. des. 2021 13:50