Kandidater for studentene

Valgstyret har mottatt 9 forslag til kandidater for valgkretsen studenter. 

Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter.

26.-30. november 2018 gjennomføres valg til nytt fakultetsstyre ved HF for perioden 2019-2022.

Valgperioden for studenter er ett år, 1.1.2019-31.12.2019

Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2018 har stemmerett. 

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal eValg. Logg inn med vanlig UiO-brukernavn og -passord.

Kandidat Forslagsstillere

Ida Kristine Gangstø Berg

Valgplattform

Stian Ødegaard

Eskild Gausemel Berge

Valgplattform

Eskild Gausemel Berge

Marius Frans Linus Hillestad

Valgplattform

Eva Strømme Moshuus og Ida Gangstø Berg
Ingvild Østbø Lunde Elisabeth Aslesen og Solveig Isaksen

Eva Strømme Moshuus

Valgprogram

Marius Frans Linus Hillestad

Claus Åne Sørbøe Solbakken

Valgprogram

Venus Kardar
Henrik Torgersen Ida Keihl Olsen

Jonas Ulleland

Valgprogram

Jonas Veland, Sondre Breivik Benjaminsen og Jenny Becker

Poul-Christian Bermingrud Østberg Svein Langeteig

 

Publisert 13. nov. 2018 09:30 - Sist endret 26. nov. 2018 10:35