English version of this page

Kandidater for studentene

Valgstyret har mottatt 8 forslag til kandidater for valgkretsen studenter. 

Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter.

6. desember - 10. desember kl. 12.00 gjennomføres valg av nye studentrepresentanter i fakultetsstyret ved HF. Valgperioden for studenter er ett år, 01.01.2022-31.12.2022.

Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2021 har stemmerett.
Du kan selv endre stemmerettssted via Studentweb, se veiledning

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal eValg.
Logg inn med vanlig UiO-brukernavn og -passord.

Kandidat Forslagsstiller
 • Hanne Heggelund Baug
 • Ronja Chawki Johansen
 • Nikolai Johansen
 • Victoria Hagen Sand
 • Ronja Chawki Johansen
 • Hanne Heggelund Baug
 • Ole Kristian Limoseth
 • Elias Peltomaa Beisvåg
 • Victoria Hagen Sand
 • Erlend Håland
 • Jonas Nenseth Twang
 • Alejandro Ayala Wold
 • Alejandro Ayala Wold
 • Sindre Worren
 • Jonathan Bendigtsen

 

Publisert 16. nov. 2020 14:46 - Sist endret 23. nov. 2021 09:40