Ken Rune Mikkelsen

Kandidat til fakultetsstyret 2017.

Mitt navn er Ken Rune Mikkelsen og jeg stiller som kandidat til fakultetsstyrevalget 2017. Jeg studerer til Master i Filosofi ved Instituttet for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) med en oppgave som fokuserer på menneskets epistemiske og etiske forhold til avanserte teknologiske redskap.

Jeg har bred organisasjonsbakgrunn ved universitetet: Jeg er i år medlem av Fagutvalget for filosofi og har tidligere fungert som leder for Fagutvalget for idéhistorie, jeg har sittet i redaksjonen til Filosofisk Supplement og deltatt en myriade av komiteer av både administrativt og faglig innhold. Og har forøvrig gjort det samme det året jeg var ved Universitetet i Agder.

I min tid ved IFIKK har jeg gjort det til min hovedoppgave å skape et studentmiljø der deltakerne får spillerom til å finne sin egen faglige, akademiske, og sosiale identitet. Både innad sitt eget studieområdet men også i møte med andre studieretninger. 

Mitt bidrag til dette prosjektet har gjort seg gjeldende langs to linjer:  (1) Jeg har vært direkte involvert i etableringen av to nye fagutvalg, faglige og sosiale organer ved IFIKK, til Kunsthistorie og Antikk Kultur/klassiske språk. Dette er byggesteiner både for den lokale studentrepresentasjon og for å skape arrangement med både sosialt og akademisk innhold.

(2) Jeg var sentral som organisator og fasilitator av instituttets fadderuke. Min erfaring er at fadderuka er make-or-break for mange nye studenter. Sammen med Sindre Holmen arrangerte jeg IFIKKs første Õlympiske Leker som kulminerte i en heidundrende togafest. Vår fadderuke var et arrangement som jeg tror er unikt i HF-kontekst med mellom 50-70 deltakere daglig. 

Der faglige og sosiale relasjoner blomstrer så  heves studiekvaliteten og det florerer med kreative, spennende og tankevekkende innslag. Jeg vil gjøre det Humanistiske Fakultetet en fasilitator for sosiale arrangement og akademiske utfoldelser. Dette må være hands on med utgangspunkt i den lokale fauna av studentorganisasjoner og foreninger innad studieretningene. Ikke styrt av en blind monolith fra toppen. 

Alt dette sier kanskje masse og ingenting, så jeg prøver på nytt: Jeg liker lange spaserturer. Er co-grunnlegger av en improteater gruppe. Er en røver til å knytte laken-toga. Og har en økende forkjærlighet  glorete hawaiiskjorter og bart. Ironiske hastags kan forekomme.

Publisert 7. nov. 2016 13:50 - Sist endret 8. nov. 2016 11:48