Knut Nicholas Figenschou

Kandidat til fakultetsstyret 2017

Navn: Knut Nicholas Figenschou

Alder: 24

Utdanning: Bachelor i Historie

Kort om meg: Jeg sitter for tiden som leder av Studentutvalget på HF og i Studentparlamentet, hvor jeg har fått sett hvordan fakultetet virker fra innsiden. Noe som har gitt meg et ønske om å stille til valg. Selv om mine kampsaker i hovedsak dreier seg om utdanning og tilrettelegging, så handler rollen til fakultetsstyret om å ha et oversiktlig blikk over hele fakultetet og ikke bare se på de som har valgt oss. Jeg sitter også i det nasjonale fakultetsmøtet for humanistiske fag og i programrådet for historie er ved UiO, noe jeg tror gir meg en helhetlig innsikt i sektoren som gjør meg godt egnet til å sitte i fakultetsstyret.

Valgplattform

 • Sentraliser tilretteleggingstilbudene og andre studieadministrative oppgaver til fakultetsnivået og sørge for at man har et velfungerende info- og servicesenter for studentene.
 • Sikre et velfungerende universitetsdemokrati for hele fakultetet.
  • Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og hvordan disse kan påvirkes.
  • Sørge for at studenter føler at de blir møtt med respekt og lyttet til.
 • Økt satsning på undervisning og utdanningskvalitet. 
  • Endring av timeregnskapet til å belønne utviklingsarbeid i undervisning og utdanning,
  • Tillate bruk av studenter (særlig masterstudenter) i undervisningssammenheng, som seminar- eller gruppeledere, eller til å rette oppgaver,
  • Forbedret emneevaluering, gjennom bruk av referansegrupper i større emner eller standardiserte spørreskjema,
  • Opprette en fond for nyskapning i undervisning som ansatte kan søke på for å drive utviklingsarbeid i utdanning,
  • Opprette et stipend for studenter til bruk i deres utdanning, enten til innkjøp av bøker eller til reise på forskningskonferanser.
 • Følge opp Årsplan 2017-2019 for HF og sørge for at tiltakene blir utarbeidet i samarbeid mellom de som er berørt av punktene i årsplanen.
 • Opprette en miljørapport som viser tall for konkrete utslipp og for hvilke lokale tiltak som implementeres.
 • Få på plass en strategi for å få nye SFF-er, og å få en SFU for første gang.
Publisert 2. nov. 2016 14:56 - Sist endret 2. nov. 2016 14:56