Kristin Fevang

Kandidat til fakultetsstyret 2017

Jeg går master i tysk og hører til lektorprogrammet med historie som mitt andre fag. Det gjør at jeg har erfaring fra to fagmiljø på HF og to ulike fakultet på Universitetet. Jeg har startet forening, vært på utveksling, er tverrfaglig og engasjert. I dag er jeg leder for Den Tyskspråklige Forening.

Det er viktig at studenter føler seg velkomne på universitetet og opplever å være i et sosialt og faglig stimulerende miljø. Her vil jeg jobbe for å løfte fram studentforeningene. På små studier er det viktig å jobbe for tverrfaglighet. Tysk er et lite fag og for meg har det vært avgjørende å ha kontakt med andre fag. Gjennom å se eget fag i perspektiv av et annet kan man lettere forstå fagets nytteverdi. Når studentene trives, hindres også frafall, noe som er høyere på HF enn andre fakultet.

Universitetet gjør i dag mye for å oppmuntre studentene til å dra på utveksling. Jeg mener vi må bli flinkere til å gi studentene god informasjon, om blant annet fagvalg. Da jeg dro på utveksling, var det tilfeldig at jeg kom i kontakt med en som hadde vært der før, og jeg fikk veiledning av henne. Jeg kunne ønske instituttet hadde denne kunnskapen, eller at de enklere kunne sette studentene i kontakt med de som enten har vært, eller er på utvekslingsstedet.

Jeg vil jobbe for at studentenes stemme blir hørt i de overordnede diskusjonene ved fakultetet, og et viktig tema har vært faste lesesalsplasser for masterstudenter. Fast lesesalsplass bidrar til godt sosialt miljø og gir et godt rammeverk for en strukturert arbeidshverdag. Dette kan også bidra til at flere masterstudenter fullfører på normert tid. 

Publisert 7. nov. 2016 12:11 - Sist endret 7. nov. 2016 12:11