Regine Lundevall Bergersen

Kandidat til fakultetsstyret 2017

Navn: Regine Lundevall Bergersen
Alder: 24
Utdanning: BA i English Literature, går nå MA i English Literature

Jeg er nåværende nestleder i HFSU, Studentutvalget ved HF, samt andrevara i Fakultetsstyret 2016. Jeg har hatt et utrolig lærerikt år som medlem i Fakultetsstyret, og ønsker derfor å følge styret videre også til neste år. Da får jeg anledning til å følge pågående saker over lengre tid, og kan dermed bidra til å sørge for kontinuitet og gjennomføring. Samtidig skjer det mye spennende i humaniora om dagen, og det er veldig gøy å få være med på utviklingen på nært hold.

Min hjertesak går på å styrke kommunikasjonen mellom ledelsen og studentene. Altfor ofte gjøres det tiltak som, på grunn av manglende kommunikasjon, ikke når gjennom til studentene, det være seg tiltak som er til studentenes fordel, eller endringer som kan være uønsket av studentene, men som ikke blir prøvd før de gjøres. Dette vil jeg gjøre noe med ved å være et engasjert og aktivt kontaktledd mellom studentene og ledelsen, noe jeg både har vært og er i dag.

En viktig ting jeg har lært gjennom min etterhvert lange tid på HF er at det er utrolig mye potensiale blant studentene, og når vi gis en plattform å møtes på, oppnår vi mye. Styret jeg har sittet i i HFSU har startet Studentrådet ved HF, som har vært et samlingspunkt for studentrepresentanter fra alle instituttene ved fakultetet. Dette har vært fantastisk gøy å starte, og det har gjort at vi i mye større grad enn før kan høre fra alle studentene. Denne kontakten har jeg sett verdien av, og det er den jeg ønsker å viderebringe til ledelsen, ved å stille til Fakultetsstyret.

Publisert 14. nov. 2016 08:31 - Sist endret 14. nov. 2016 08:31