Kandidater for teknisk og administrativt ansatte

Valgstyret har mottatt 3 forslag til kandidater for valgkretsen teknisk og administrativt ansatte. 

Det skal velges 1 representant og 2 vararepresentanter.

Kandidat Forslagsstillere
 • Øystein Bjarne Ekevik, HF fakultetsadministrasjonen - IT-seksjonen
Asgeir Nesøen, HF fakultetsadministrasjonen - IT-seksjonen
 • Kaja Schiøtz – Seniorrådgiver – Fakultetssekretariatet - studier
 • Rasmus Andresen – Seniorrådgiver – Fakultetssekretariatet – forskning
 • Jørn Henry Christiansen – Rådgiver – Fakultetssekretariatet – økonomi
 • Camilla Marie Chausse – Rådgiver – Fakultetssekretariatet – kommunikasjon
 • Torunn Nyland – Rådgiver – Fakultetssekretariatet – studier
 • Magnus Garder Evensen – Seniorrådgiver – Fakultetssekretariatet – forskning
 • Øystein Moe – Seniorkonsulent – Fakultetssekretariatet – HR/Arkiv
 • Siri Aamodt – Studiekonsulent IAKH
 • Monika Birkeland – Seniorkonsulent – IAKH
 • Tarjei Solberg – Økonomikonsulent – IAKH
 • Kirsti Sellevold – Rådgiver - ILOS
 • Tor-Erik Risvik Johnsen – Seniorkonsulent – ILOS
 • Hanne Katinka Solhaug – Rådgiver - ILOS
 • Britt-Marie Forsudd – Seniorkonsulent – ILN
 • Lisa Nordick – Rådgiver - ILN
 • Karianne Risvik Johnsen – Studiekonsulent - ILN
 • Hans Christoffer Tyldum – Rådgiver –IKOS
 • Olga Djordjilovic – Rådgiver - IKOS
 • Ingar Stene – Førstekonsulent - IKOS
 • Elisabeth Quarré Eggen – Rådgiver – IMK
 • Ingrid Bugge Stange – Rådgiver – IMV
 • Bjarne Skov, HF Fakultetsadministrasjonen
 • Eirik Finne – studie- og eksamenskonsulent – IFIKK
 • Caroline C. Hansen – studiekonsulent – IFIKK
 • Solveig Johansen – økonomikonsulent - IFIKK
 • Astrid Lied – seniorrådgiver – IFIKK
 • Zhanna Saidenova – forskningsrådgiver – IFIKK
 • Caroline S. Skei – ledelseskonsulent - IFIKK
 • Tor Ivar Østmoe – studiekonsulent - IFIKK
 • Anders Ekeland – seniorkonsulent – IKOS
 • Hanne Skramstad – studieleder – IKOS
 • Britt-Marie Forsudd – seniorkonsulent - ILN
 • Gunnhild Ulfsrud – seniorkonsulent - ILN
 • Maria Øderud Danielsen – førstekonsulent – ILOS
 • Lisbeth Larsen – seniorkonsulent - ILOS
 • Silje Mosgren – Ph.D-konsulent - ILOS
 • Maria Tårland – førstekonsulent – IMK
 • Therese Gjessing – seniorrådgiver – Fakultetssekretariatet - Studieseksjonen
 • Ásta Helgadóttir – seniorkonsulent – Fakultetssekretariatet – Studieseksjonen
 • Sandra Janzso –rådgiver – Fakultetssekretariatet – Studieseksjonen
 • Lars I. Lønning – rådgiver – Fakultetssekretariatet – Studieseksjonen
 • Torill Stave – avdelingsleder – Fakultetssekretariatet – Studieseksjonen
 • Fillip-André Baarøy – rådgiver – Fakultetssekretariatet - Kommunikasjonsseksjonen 
 • Ellen Evju Jahr – seniorkonsulent – Fakultetssekretariatet – Kommunikasjonsseksjonen
 • Solfrid Oppedal Langseth – seniorkonsulent - Fakultetssekretariatet – HR- og arkiv
 • Åse T Trandheim – avdelingsleder – Fakultetssekretariatet – HR- og arkiv
 • Klaus W.F. Wik – overingeniør – Fakultetssekretariatet – IT-seksjonen
 • Mona Elisabeth Johansen – studiekonsulent – Det norske institutt i Roma

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 12. nov. 2018 16:57