Prøv en humanist i praksis

Alle vinner

  • Du får arbeidskraft og kompetanse
  • Studenten får arbeidserfaring

 

Norske virksomheter i utlandet

Bruk en masterstudent med kompetanse i språk og samfunnsforhold i andre verdensregioner, nordisk språk og litteratur, retorikk, medievitenskap eller journalistikk:

Kommunikasjon, forlag og media

Bruk en student med kompetanse i nordisk språk og litteratur, retorikk eller medievitenskap:

Kulturlivet

Bruk en student med kompetanse i arkeologi, konservering, museologi, musikkvitenskap eller middelalderstudier

Oppdragsgiveren mener:

"Hospitantens bakgrunn, kvalifikasjoner, motivasjon og holdninger gjorde henne til en meget sentral medspiller på en så liten utenriksstasjon som vår."

Jostein Mykletun
Generalkonsul

GK Houston

"Når det gjelder hospitantordningen er fordelen at studentene skriver en oppgave om et tema som ambassaden er interessert i å få mer informasjon om."

"Jeg tror det er nyttig for alle arbeidsplasser å ta inn studenter. De er entusiastiske og kan være et friskt pust som bidrar til å forbedre ambassadens arbeid og arbeidsmetoder."

Eugenia Tapia
Ambassadesekretær/Nestleder
Ambassaden i Buenos Aires