HF i sosiale medier

Offisielle konti ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet


Institutt for arkeologi, konservering og historie


Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk


Institutt for kulturstudier og orientalske språk


Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Institutt for medievitenskap


Institutt for musikkvitenskap


Vitenskapsbutikken

Forskings- og formidlingsprosjekt

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing)

Senter for fremragende forskning tilknyttet ILN.


Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Centre for Research on Media Innovations explores how changing technologies, and changing modes of usage and engagement with media bring about media innovation and transformation of the media sector. Tilknyttet IMK.


fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

I fourMs-gruppen arbeider musikkforskere og informatikere sammen for å løse problemer knyttet til musikkognisjon, sensorteknologi og maskinlæring.


Sosiale medier og valgkamp (SAC)

Sosiale medier og valgkamp (Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns) er et internasjonal forskningsprosjekt ledet fra IMK, UiO. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sosiale medier påvirker valgkamp og politisk debatt.


Sky & Scene

Sky & Scene: Mediering og mobilitet i samtidens musikkultur. Forskningsprosjektet undersøker betydningen av live og innspilt musikk i nåtidens samfunn i samarbeid med WiMP og Telenor. Tilknyttet IMK.


Norsk folkeminnesamling

Nasjonalarkiv for folkloristisk og kulturhistorisk materiale, lokalisert ved IKOS.


The New Middle East

Blogg drevet av forskningsprosjektet The New Middle East (IKOS)

Studium

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU)

Studentutvalget ved HF


Studentutvalget ILN

ILN-studenter

Drives av studentutvalget ved ILN.

ALF – Alumnus for Litteraturformidlere

IMK-SU

Studentutvalget ved IMK