Arbeidsmarkedsrapporter

Kandidatundersøkelsen 2014

Se hovedresultater for HF.

Tidligere arbeidsgiverundersøkelser

2016-undersøkelsen:

Fullversjon (pdf)

2010-undersøkelsen:

Kortversjon (pdf)
Fullversjon (pdf)
Hovedresultater for UiO

2006-undersøkelsen:

Kortversjon (pdf)
Fullversjon (pdf)

Tidligere kandidatundersøkelser

2008-undersøkelsen:

Kortversjon (pdf)
Fullversjon (pdf)

2005-undersøkelsen:

Kortversjon (pdf)
Fullversjon (pdf)

Bransjekartlegginger 2015/2016

Se resultater og rapporter
 

 

Publisert 14. feb. 2011 14:16 - Sist endret 24. jan. 2017 14:22