Arbeidsmarkedsrapporter

Tidligere arbeidsgiverundersøkelser

2016-undersøkelsen:

Fullversjon (PDF)

2010-undersøkelsen:

Kortversjon (PDF)
Fullversjon (PDF)
Hovedresultater for UiO

2006-undersøkelsen:

Kortversjon (PDF)
Fullversjon (PDF)

Tidligere kandidatundersøkelser

2018-undersøkelsen

Hovedresultater for HF
Fullversjon (PDF)

2014-undersøkelsen

Hovedresultater for HF
Fullversjon (PDF)

2008-undersøkelsen:

Kortversjon (PDF)
Fullversjon (PDF)

2005-undersøkelsen:

Kortversjon (PDF)
Fullversjon (PDF)

Bransjekartlegginger 2015/2016

Se resultater og rapporter
 

 

Publisert 14. feb. 2011 14:16 - Sist endret 2. mars 2020 11:27