UiO-studenter er attraktive på jobbmarkedet

9 av 10 arbeidsgivere er så godt fornøyd med ansatte de har rekruttert fra Universitetet i Oslo at de kan tenke seg å ansette studenter ved universitetet igjen. Det viser resultatene fra UiOs store Arbeidsgiverundersøkelse 2010 (pdf - kortversjon).

UiO-kandidater scorer høyt på fag og formidling

 • Fagkompetanse er kvalifikasjonen som får høyest score.
 • UiOs kandidater scorer også høyt på:
  • evne til å tilegne seg ny kunnskap
  • evne til å formidle kunnskap
  • evne til å arbeide selvstendig
  • evne til analytisk tenkning
  • skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Mastergrad mest relevant

 • Av alle med god kjennskap til fagområdene/utdanningene er det 93,3 prosent som vurderer utdanning på mastergradsnivå som relevant eller svært relevant.

UiO styrker samarbeidet med arbeidslivet

 • UiO gjennomfører jevnlige undersøkelser hvor det innhentes informasjon både fra studenter og arbeidsgivere. Dette er viktig i arbeidet med å sikre studiekvalitet og å videreutvikle UiOs studieprogrammer.
Emneord: Strategi, Arbeidsliv, Samfunnskontakt
Publisert 14. mars 2011 07:39 - Sist endret 9. okt. 2012 17:32