Faglige prioriteringer ved HF 2019-2023

15. desember 2017 vedtok Fakultetsstyret faglige prioriteringer for HF 2019-23.

Følgende satsninger skal omfattes av tildelingen:

Felles for dem alle er at de involverer forskere fra flere institutter, og enkelte involverer også forskere fra andre fakulteter.

Eksternt ekspertpanel

Et eksternt ekspertpanel fikk i oppgave å vurdere de 11 søknadene som etter fakultetsstyremøtet 22. september gikk videre til andre runde. Panelet skulle se på i hvilken grad den enkelte søknad svarte på kunngjøringen, og dermed hvorvidt de vil bidra til å løse fakultetets strategiske utfordringer. Ekspertpanelets vurderinger ble lagt til grunn for dekanatets innstilling til fakultetsstyret.

 

Les HF-dekanatets leder i HF-aktuelt