Strategisk plan 2030

I løpet av 2019 skal UiO utvikle en ny strategi for årene fram til 2030. HF bidrar i UiOs prosess og skal også utvikle en egen strategi.

Her kan du se tidsplan for de forskjellige fasene i arbeidet. Vi legger også ut sentrale dokumenter i prosessen.

Prosess på HF mot UiOs strategi 2030

Fase 1 Innspill til UiO

 • Tidsplan
 • Første bestilling til HFs institutter 05.12.2018 
  • Svarfrist 10.01.2019.
 • Skisse fra HF til UiO 30.01.19
  • Skissen er samtidig sendt på høring til instituttene og HFSU. Skissen diskuteres også i følgende nettverk: Instituttledermøtet, forskningsledere, undervisningsledere, administrative ledere.
  • Høringsfrist 13.02.19.
 • Endelig innspill til UiO på bakgrunn av høringssvar og andre innspill.
  • Utkast til endelig dokument legges fram for HFs fakultetsstyre 01.03.19.