Frode Helland

Bilde av Frode Helland
English version of this page
Telefon +47 22858676
Mobiltelefon 93457509
Rom 282
Brukernavn
Besøksadresse P. A. Munchs hus 2. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Bakgrunn

Født 1964 i Oslo. Cand.Philol. ved UiO 1992 med fagene nordisk, filosofi og sosiologi. Dr.art. i nordisk litteraturvitenskap ved UiO i 1998. Førsteamanuensis og senere professor (fra 2001) i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU 1997-2004. Professor II, NTNU 2004-2007. Professor i nordisk litteraturvitenskap, UiO siden 2004.

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser fordeler seg for tiden på to felt: Ibsenforskning og rasismeforsking.

Min første bok handlet om Ibsens fire siste skuespill. Mine siste handler også om Ibsen, men forskningsinteressen har endret seg fra et primært tekstfokus til å handle mer om teatervitenskapelige, resepsjonshistoriske/kontekstuelle og digitale tilnærminger til «Ibsen».

Jeg har også publisert artikler om rasistisk retorikk og ytringer i norsk offentlighet i dag, og arbeider for tiden med et bokmanus om dette. Dette arbeidet forsøker å kombinere diskursanalytiske, retoriske og digitale/kvantitative metoder for å beskrive rasistiske diskurser i norsk offentlighet fra tidlig 1900-tall til i dag.

Jeg skriver om teater i Norsk Shakespeare-tidsskrift og om bøker i Bokmagasinet i Klassekampen.

Administrasjons- og ledelseserfaring

Instituttleder ved INL, NTNU fra 2002-2004 (nestleder 1998-2002). Senterleder ved Senter for Ibsen-studier, 2005-2010 og 2012-dd.

Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Agora (Aschehoug forlag) siden 1985, og hovedredaktør for tidsskriftet Ibsen Studies (Routledge, Taylor & Francis) 2006-2009 og 2012-dd.

Medlem/leder av Kulturrådets vurderingsutvalg for dramatikk i bokform 1999-2009.

Medlem av programstyret for Norges forskningsråds Program for kulturforskning (KULFO), 2003-2008.

Medlem av styret for NORLA 2016-dd.

Prosjektleder (sammen med Petter Aaslestad) for NFR-prosjektet «Det egne og det andre» (1998-2002), NFR-prosjektet «Ibsen Between Cultures» (2008-2012).

Internasjonal erfaring

Visiting Scholar, UC Berkeley høst 1995, visting research professor Flinders University, Australia, høst 2009.

Council member, Nordic Center, Fudan University, Shanghai, og rådsleder Chinese-Nordic Cultural Center, Nanjing University.

Medlem av «Advisory Board» for Delhi Ibsen Festival 2008-2011

Invitert gjesteforeleser ved bl.a. UC Berkeley, Stanford University, Johns Hopkins University, Oxford University, Fudan University, Nanjing University, Nanjing Normal University, Wuhan University, Beijing, University of Calcutta, University of Queensland (Brisbane), University of New South Wales (Sidney).

Emneord: Ibsen studies, Kultur, Drama, Digital humaniora, Nordisk litteratur
Publisert 28. mai 2010 13:10 - Sist endret 21. jan. 2019 11:54