Nettsider med emneord «antikkresepsjon»

Publisert 8. juni 2017 13:29

Noen lot seg kanskje overraske over at Dylan fremhevet Odysseen som viktig for sine sangtekster i sitt Nobelforedrag.  Antikkforskere lot seg nok ikke overraske over at en antikk tekst fikk stor plass, men ville kanskje tenkt at han heller ville ha trukket frem f.eks. Ovid.

Publisert 8. mars 2017 10:47

På selveste kvinnedagen er det på sin plass å trekke frem den eneste romerske kvinnelige dikteren vi har, nemlig Sulpicia. Skjønt er det hun som faktisk har skrevet de diktene som i dag anses som hennes? Og hva betyr det om disse diktene er skrevet av en kvinne eller mann?

 

Publisert 27. feb. 2017 13:00

 Å studere antikken i ettertiden har lenge vært en artig ting man har gjort i tillegg til de «egentlige» antikkstudiene, men de bør snarere være en integrert del av et hvert antikkstudium.