Haldor Byrkjeflot

Bilde av Haldor Byrkjeflot
English version of this page
Telefon +47-22858433
Mobiltelefon +47-90657112
Rom PAM 223
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus 2. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglig leder av UiO:Norden

Faglige interesser

Nordiske modeller. Historisk-komparative studier. Organisasjonsteori, ledelse, arbeidsliv. Kunnskap og politikk, Helsepolitikk og helseledelse.

Bakgrunn

Dr.Polit Universitetet i Bergen

Forsker ved Uni Rokkansenteret

Emneord: Demokrati, Makt-Identitet-Politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Komparative reformer, Omdømme og tillit

Publikasjoner

 • Byrkjeflot, Haldor (2018). The impact and interpretation of Weber's bureaucratic ideal types in organisation theory and public administration., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  1.  s 13 - 35
 • Byrkjeflot, Haldor & Nygaard, Pål (2018). How and Why Management Has Not Become a Profession, In Anders Örtenblad (ed.),  Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71784-5.  Chapter 3.  s 49 - 68
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Innledning.  s 1 - 11
 • Byrkjeflot, Haldor; du Gay, Paul & Greve, Carsten (2017). What is the ‘Neo-Weberian State’as a Regime of Public Administration?. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, In Edoardo Ongaro & Sandra van Thiel (ed.),  The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55268-6.  51.  s 991 - 1011
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway, In Paola Mattei (ed.),  Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-47298-4.  6.  s 115 - 146
 • Ramirez, Francisco O.; Pinheiro, Romulo & Byrkjeflot, Haldor (2016). Higher education and health organizational fields in the age of “world class” and “best practices”, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Francisco O. Ramirez & Karsten Vrangbæk (ed.),  Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-275-7.  Chapter 2.  s 35 - 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Driving Forces, Critique, and Paradoxes of Reputation Management in Public Organizations, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  4.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer; ny versjon 2015, I: Ståle Einarsen & Anders Skogstad (red.),  Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1658-1.  3.
 • Berg, Laila Nordstrand & Byrkjeflot, Haldor (2014). Management in hospitals-a career track and a career trap. A comparison of physicians and nurses in Norway. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 379- 394 . doi: 10.1108/IJPSM-11-2012-0160
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2014). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 441- 458 . doi: 10.1108/IJPSM-12-2012-0162
 • Aggerholm, Helle Kryger; Andersen, Johannes; Andersen, Kim Normann; Byrkjeflot, Haldor; Frandsen, Finn; Johansen, Winni; Lund, Anker Brink; Salomonsen, Heidi Houlberg & Wæraas, Arild (2013). Fremtidige udfordringer for offentlig ledelse og strategisk kommunikation, I: Heidi Houlberg Salomonsen (red.),  Offentlig ledelse og strategisk kommunikation.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757424997.  9.  s 193 - 202
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). “Scancor 25 years: Sustaining Organizational Scholarship across Boundaries “ Article for special issue of Nordiske Organization Studier Scancor 25 years, edited by H.Byrkjeflot with Jesper S. Pedersen. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4)
 • Byrkjeflot, Haldor & Guldbrandsøy, Kari (2013). Både hierarkisk styring og nettverk. En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(4), s 463- 491
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, Jesper Strandgaard & Svejenova, Silviya (2013). From Label to Practice: The Process of Creating New Nordic Cuisine. Journal of Culinary Science & Technology.  ISSN 1542-8052.  11(1), s 36- 55
 • Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg & Wæraas, Arild (2013). Offentlig omdømmeledelse, I: Heidi Houlberg Salomonsen (red.),  Offentlig ledelse og strategisk kommunikation.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757424997.  7.  s 149 - 167
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning?, I: Aksel Hagen Tjora & Line Melby (red.),  Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425521.  Kapittel 5.  s 105 - 119
 • Mattei, Paola; Mitra, Mahima; Vrangbæk, Karsten; Neby, Simon & Byrkjeflot, Haldor (2013). Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 249- 270 . doi: 10.1177/0020852313477765
 • Byrkjeflot, Haldor & du Gay, Paul (2012). Bureaucracy: an idea whose time has come (again)?, In Thomas Diefenbach & Rune Todnem By (ed.),  Reinventing hierarchy and bureaucracy - from the bureau to network organizations.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781780527826.  Section 1.  s 85 - 109
 • Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon & Vrangbæk, Karsten (2012). Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2000-8058.  15(4), s 3- 23
 • Kinn, Liv Grethe; Ekeland, Tor-Johan & Byrkjeflot, Haldor (2012). Psykisk helsearbeid: konfeksjon eller skreddersøm?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  15(1), s 23- 36 Vis sammendrag
 • Wæraas, Arild & Byrkjeflot, Haldor (2012). Public sector organizations and reputation management: Five problems. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  15(2), s 186- 206 . doi: 10.1080/10967494.2012.702590
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket, Wæraas, Byrkjeflot og Angell (red.) Substans og framtreden - omdømmehåndtering i offentlig sektor, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  kapittel 3.  s 51 - 70
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Healthcare states and medical professions: the challenges from NPM, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  3:10.  s 147 - 159
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Offentlig eller privat - spiller det noen rolle for ledelse?, I: Steinar Askvik; Bjarne Espedal & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1187-6.  3.  s 43 - 64
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 7.  s 116 - 130
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus, I: Steinar Askvik; Bjarne Espedal & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1187-6.  Kapittel 5.  s 89 - 108
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 1.  s 15 - 33
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner?, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 15.  s 249 - 263
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2010). Hybridledelse i sykehus : en gjennomgang av litteraturen. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  12(3), s 30- 49 Vis sammendrag
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omdømmebygging – drivkrefter, kritikk og paradokser 12 (1/2): 3-24. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2000-8058.  12(1/2), s 3- 24
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet, I: Gro Ladegård & Signy Irene Vabo (red.),  Ledelse og styring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0879-1.  13.  s 221 - 237
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial Innovation in Health Care : The Introduction, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sectors in Norway and Denmark, I: Harald Knudsen; Joyce Eileen S Falkenberg; Kjell Grønhaug & Åge Garnes (red.),  Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-585-1.  s 130 - 148
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial innovation in Health Care. The introduction, translation and use of the American DRG system in the hospital sectors in Norway and Denmark, In Harald Knudsen; Joyce Eileen S Falkenberg; Kjell Grønhaug & Åge Garnes (ed.),  Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-585-1.  III Strategi og endring.  s 130 - 148
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Comparing worlds of welfare and systems of healthcare – Lessons from recent research on hospital reforms and healthcare systems, In Astri Andresen; Tore Grønlie; William Hubbard & Teemu Sakari Ryymin (ed.),  Healthcare systems and medical institutions.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-562-2.  kapittel 2.  s 13 - 32
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2008). Forvaltning i foretaksklær omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  10(3), s 71- 91
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hsopital sectors. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  22(4), s 331- 349 . doi: 10.1108/14777260810893944
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2007). Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals, In Tore Slaatta & Peter Kjær (ed.),  Mediating Business. The Expansion of Business Journalism.  Copenhagen Business School Press.  ISBN 978-87-630-0199-1.  Chapter 9.  s 235 - 265
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). The Nordic Model of Economic Development and Management, In John B. Kidd & Frank-Jürgen Richter (ed.),  Development Models, Globalization and Economies. A Search for the Holy Grail?.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 1403991685.  kapittel.
 • Byrkjeflot, Haldor & Grønlie, Tore (2005). Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring, I: Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (red.),  Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0255-0.  Kapittel 11.  s 198 - 218
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2005). ”Ledelse og organisering i helsevesenet; endring og kontinuitet". Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  (7), s 5- 18
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2005). Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformering av sykehussektoren, I: Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (red.),  Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0255-0.  kapittel 3.  s 47 - 61
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). The making of a health care state? An analysis of the recent hospital reform in Norway, In Astri Andresen; Tore Grønlie & Svein Atle Skålevåg (ed.),  Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings.  Rokkansenteret.  ISBN 82-8095-027-3.  Kapittel.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Nordic Management: from Functional Socialism to Shareholder Value, In Barbara Czarniawska & Guje Sevón (ed.),  The Northern Lights: Organization theory in Scandinavia.  LiberAbstrakt.  ISBN 82-7935-021-7.  s 17 - 39
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). "TO MBA or notto MBA. A dilemma accentuated by the recent boom in European Business education", In Rolv Petter Amdam; Ragnhild Kvålshaugen & E Larsen (ed.),  Inside the Business School.  LiberAbstrakt.  s 219 - 246
 • Byrkjeflot, Haldor (2002). Ledelse på norsk: motstridende tradisjoner og idealer?, I: Anders Skogstad & Ståle Einarsen (red.),  Ledelse på Godt og Vondt.  Fagbokforlaget.
 • Byrkjeflot, Haldor (2002). Management models and technical education systems: Germany and the United States 1870-1930, In Lars Engwall & Kerstin Sahlin-Anderson (ed.),  The Expansion of Management Knowledge: Carriers, Ideas and Sources.  Stanford University Press.
 • Bleiklie, Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2002). Changing Knowledge Regimes - Universities in a New Research Environment. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  44(3-4), s 519- 532 Vis sammendrag
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). Ledelse i Norge, I: Anders Skogstad & Ståle Einarsen (red.),  Ledelse på Godt og Vondt.  Fagbokforlaget.  kapittel.
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). Management models and technical education systems: Germany and the United States 1870-1930, In [Mangler fornavn] Engwall & [Mangler fornavn] Sahlin-Andersson (ed.),  The Expansion of Management Knowledge: Carriers, Ideas and Sources.  Stanford University Press.  kapittel.
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). The Nordic Model of Democracy and Management, In Haldor Byrkjeflot; Sissel Myklebust; Christine Myrvang (ed.),  The Democratic Challenge to Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-764-7.  kapittel.
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). The Nordic Model of Democracy and Management, In Haldor Byrkjeflot; Sissel Myklebust; Christine Myrvang (ed.),  The Democratic Challenge to Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-764-7.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (ed.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  308 s.
 • Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2016). Accountability in Health Care, in the Oxford Handbook of Health Care Management. Oxford University Press.  ISBN 9780198705109.  600 s.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (red.) (2011). Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  290 s.
 • Byrkjeflot, Haldor; Myklebust, Sissel; Myklebust, Sissel; Myrvang, Christine; Myrvang, Christine & Sejersted, Francis (2001). The Democratic Challenge to Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-764-7.  378 s. Vis sammendrag
 • Byrkjeflot, Haldor (red.) (1997). Fra styring til ledelse. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-198-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). From professionalization of management to managerialization of professions. The relationship between management and professions revisited.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). How and why management has not (yet) become a profession.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Bevare og reformere? Om nordiske modeller. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  25(4), s 28- 31
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Globale utfordringer- Nordiske erfaringer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Norden: a model for any purpose?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Nordic and Greek bureaucracy: societies in comparison,.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 28. mars). Skal bli verdensledende i Norden-studier,. [Fagblad].  Norden.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 08. november). Snillemannen, bønderne og den norske jente,.  Weekendavisen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Teknokrati og demokrati i Norden.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering av sykehusledelse etter NPM-reformer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Argumenter for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Byråkrati og byråkratikritikk-Frem fra glemselen?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Er ledelse noe for tannleger?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Forvaltning er viktigere enn politikk. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 32- 35
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Medialiseringen endrer politikken og byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4), s 55- 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Mediatization of Bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Organisasjon, historie og sammenligning i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Public and private management – how different?.
 • Kvåle, Gro; Byrkjeflot, Haldor & Berg, Laila Nordstrand (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-refomer.
 • Rønningstad, Chris & Byrkjeflot, Haldor (2015). "Omdømmefellen". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). “Colloboration in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos er byråkratiets fundament. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(2), s 46- 48
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos og omdømme-bygging.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Doing research on Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Kritikken av byråkratiet mangler motstand. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(1), s 36- 39
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Livet etter byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(3), s 48- 50
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Omdømmesamfunnet: framtreden, drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). ”Omdømmevurderinger i statlig virksomhet: drivkrefter og paradokser”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Reform in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability February 14-15 2014.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The bureaucratic phenomenon: political, organizational and cultural perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The future of organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). When culture strikes back : Challenges of accountability in a multilevel healthcare service reform.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Pinheiro, Romulo; Ramirez, Francisco & Byrkjeflot, Haldor (2014). Higher education and health organizational fields in the age of “world class and “best practices".
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Bureaucracy and anti-bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Etter Gjørvkommisjonen - hva nå?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Keynote: Bureaucracy and institutional change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Moving forward on fragile bridges: the management of incompatibilities in hybrid public sector organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Omdømme i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Revisiting the concept and phenomenon of bureaucracy in organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Til forsvar for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Byråkratiet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Comparing healthcare states: reforms and accountability.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability - Denmark and Norway in comparison.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability after recent healthcare reforms in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability in healthcare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Ledelse og omdømmehåndtering i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Making patients flow. Reconfiguration of patient movements in psychiatry.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Omdømme - en offentlig oppgave?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Revisiting the bureaucratic phenomenon: organizational perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Styring og ledelse i offentlig og privat virksomhet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). The translation and development of the DRG system in healthcare in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kjekshus, Lars Erik & Byrkjeflot, Haldor (2012). Ten years after – The Norwegian health enterprise reform and health professionals in enterprising managerial roles.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Omdømmehåndtering i staten.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor & kari, gulbrandsøy (2011). Hierarkisk styring og nettverk.
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, jesper & Svejenova, Silviya (2011). Creating the New Nordic Cuisine label.
 • Byrkjeflot, Haldor; Svejenova, Silviya & Pedersen, Jesper H. (2011). From label to practice: Creating New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). Five problems associated with with the translation of reputation management to the public sector.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). the translation of reputation management and branding to the public sector.
 • Neby, Simon; Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2011). Accountability dynamics in hospital reform: Norway and Denmark compared.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). “Bureaucracy: an idea whose time has come (again)” Scancor Monday Seminar Series (March 8, 2010).
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Hybrid management in hospitals, presented at in Lisbon, july 2. - 3. 2010.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omdømmebygging som tema for offentlige virksomheter.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Bureaucracy: an idea whose time has come (again).
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Comparing healthcare states: lessons from the Nordic experience.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Fra ledelse til styring eller begge deler?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Governance and government in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Helsereformene i et organisasjonsteoretisk, historisk og komparativt lys.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Historiske og komparative perspektiver på ledelse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Hospital reforms in Norway; strengthening the hands of government.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Ledelse i offentlige og private virksomheter; spenningsforhold i endring.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). ”Noen kritiske bemerkninger til omdømmebygging”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømme som diskurs og endringsstrategi: En problematisering.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømmebygging – Drivkrefter, kritikk og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømmebygging – drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Reformer i helsevesenet - Et organisasjonsteoretisk og historisk perspektiv.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). ”The expansion and managerialization of strategic communication in Norwegian hospitals”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). The return of bureaucracy?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). “The rise of healthcare states in comparison”.
 • Byrkjeflot, Haldor & berg, laila (2009). Hybridledelse i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). A new governance regime after the Norwegian health care reform?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Autonomi, transparens og management: Reformbevegelser i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra nettverk til hierarki? En studie av utviklingen i helsevesenet etter sykehusreformen i 2002.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra samstyring til sentralstyring; en studie av hybride styringsformer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra styring til ledelse og tilbake igjen?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). From governance to government in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Helsereformene i et organisasjonsteoretisk, historisk og komparativt lys.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). NOHRNET - A short history and something about the future.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Norwegian hospitals; change from private to public management?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Omdømme som strategi og tenkemåte – om å problematisere en hegemonisk diskurs.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Presentasjon av forskning om ledelse og organisasjon i helsetjenestene.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Restructuring Healthcare and Professions: Comparative Perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). The ambiguity involved in the making of a national center for “good” knowledge.
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2008). The political translation of American management ideas to a Scandinavian context; a case study.
 • Neby, Simon & Byrkjeflot, Haldor (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hospital sector.
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2007). Oppgradering av status for komunikasjonsarbeid og strategi for identitetsutvikling i norske sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Byråkratisk renessanse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Evidenskravet i helsetjenesten.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Forskning om ledelse og organisasjon i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Governance and strategic communication in hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Hva er et sykehus?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Innovasjon og Reform. Refleksjoner omkring utviklingen i norske sykehus siden reformen i 2002.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Ledelse og organisasjon i helsetjenester.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Management and Medicine in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Modernisering og byråkratisering i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Nordisk Ledelse: En utfordring for offentlig fornyingsarbeid.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Perspectives on organizing societies.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2007). Sykehus i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2007). The end of the decentralized Nordic model? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors.
 • Byrkjeflot, Haldor & Næss, Sturle (2007). The empowered patient in the Norwegian public care services.
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2007). The introduction and expansion of the DRG system for healthcare management in Norway and Denmark.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2007). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRG System to the hospital sector in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Helsetjenesteforskning - et bidrag fra randsonen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Media- public watchdog or hunting for news? How the interrelationship between media and hospitals in Norway were affected by recent reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). The making of a health care state? An analysis of the recent hospital reform in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Veien videre for NEON.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Velkomst-tale og tale for convenors.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2006). Dressing up hospitals as corporate brands? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor & Guldbrandsøy, Kari (2006). From hierarchies and clans toward networks and markets in the Norwegian Hospital sector?.
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2006). Political action and the formation of management cultures A case study.
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag (2006). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRG System to the hospital sectors in Norway and Denmark.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2006). Når sykdom får en pris. Spredning og oversetting av det amerikanskeDRG-systemet En første sammenstilling av et materiale med sikte på en sammenlikningmellom Norge og Danmark Når sykdom får en pris. Spredning og oversetting av det amerikanskeDRG-systemet En første sammenstilling av et materiale med sikte på en sammenlikningmellom Norge og Danmark.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2006). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRGSystem to the hospital sectors in Norway and Denmark A Tentative Study Aimed at a Comparison between Norway and Denmark When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRGSystem to the hospital sectors in Norway and Denmark A Tentative Study Aimed at a Comparison between Norway and Denmark.
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2005). Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Autonomi, Transparens, Management: reformdynamikker i helsetjenester.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). En foreløpig analyse av sykehusreformen i Norge.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Farlige forbindelser? Om møtet mellom norsk och svensk foretaksledelse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Forskning om ledelse og arbeidsmiljø i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Forskning om ledelse og organisasjon.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Forvaltning i foretaksklær?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Fra velferdslokalisme til sentral statlig styring i helsesektoren.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Ledelse i innovative organisasjoner. Ledelse og innovasjon i offentlig sektor?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Ledelse på norsk?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Management, knowledge and change” "Passion and discipline", en kommentar til en film av James March. Managing and organizing in knowledge societies and knowledge organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Norske sykehus etter 2002: Forvaltning i "foretaksklær".
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Om tilstanden i helsetjenesteforskningen med spesiell vekt på ATM-prosjektet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Om tilstanden i norsk organisasjonsforskning, åpning av NEON-dagene 2005.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Politikk, organisasjon og ledelse i helsevesenet. Utfordringer i kjølvannet av sykehus- reformene.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Presentasjon av forskning omkring ledelse og organisasjon i Helse Vest-området.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Sykehusreformen i et organisasjonsteoretisk, historisk og komparativt lys.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The Organizing Society.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The Rise of a Healthcare State? Recent Health Care Reforms in Norway. Rokkansenteret Working Papers. 15.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Top management, strategy and change, What is strategy and what happens when strategy is planted in new organizational fields? Management: how does culture and institutional context matter?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Autonomi, Transparens og Ledelse: reformer og organisasjonsendringer i helsesektoren.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Fra fragmentert synsing til reflektert dialog? om organisasjonsteoriens stilling i Norge.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Hvordan studere helseinstitusjoner?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Hvorfor og hvordan studere sykehus?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Ledelse i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Ledelse i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Ledelse og kunnskap: hva slags sammenheng?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Ledelse på norsk. Har vi en norsk ledelsestradisjon?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Management in knowledge societies and knowledge organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Management, knowledge and change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Målesystemer og gjennomsiktighet i det nye helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Målesystemer og gjennomsiktighet i det nye helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). New public management: or a new healthcare state?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Norge: helsestatens pioner eller en NPM-sinke? Sykehusreformen i et komparativt perspektiv.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Passion and discipline", en kommentar til en film av James March.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Perspektiver på utviklingen av helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). State reforms and organizational change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Sykehusreformen 2002 - 2005: Et nytt intermezzo i. utviklingen fra velferdslokalisme til "helsestaten"?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Sykehusreformen: historisk bakgrunn og scenarioer for framtiden.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). The Norwegian hospital reform in a historical and comparative perspective.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). The making of a healthcare state? An analysis of the recent hospital reform in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Top management, strategy and change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). Top management: how does culture and institutional context matter?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2004). What is strategy? And what happens when strategy gets "planted" in the public sector?.
 • Byrkjeflot, Haldor & Grønlie, Tore (2004). Det regionale helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring?.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2004). The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison. Rokkansenteret Working Papers. 2.
 • Bleiklie, Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Østergren, Katarina (2003). Innovation, Politics and Bureaucracy. A comparison of two large Norwegian public sector reforms.
 • Bleiklie, Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Østergren, Katarina (2003). Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms. Rokkansenteret Working Papers. 22.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Autonomy, Transparency, Management: reform dynamics in health care.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Comparative Management Systems.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Ledelse i akademiske institusjoner: utfordringer i forbindelse med kvalitetsreformen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Ledelse og ledelseskompetanse- teorier og utviklingstendenser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Ledelse på norsk. Har vi en norsk ledelsestradisjon?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Ledelseskompetanse på norsk. Har vi en norsk ledelsestradisjon?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Når ideer krysser grenser. Norsk ledelse møter oppskrifter.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Pasienten først? Hvilken betydning har helsereformene?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). Passion and discipline.
 • Byrkjeflot, Haldor (2003). The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2003). Farvel til den decentrale model? Den norske sygehusreform i komparativt perspektiv. FLOS-nytt.
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2003). Norge, Sverige, Kenning og sisoteknikken: En kritikk av ideen om nasjonale ledelseskulturer.
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2003). The Political Dynamics of Corprate Governance: Institutionalization, Resistance and paradoxical Outcomes.
 • Byrkjeflot, Haldor; Østergren, Katarina & Bleiklie, Ivar (2003). Innovation, Politics and Bureaucracy. A comparison of two large Norwegian public sector reforms.
 • Skæveland, Oddvar; Thuen, Frode & Byrkjeflot, Haldor (2003). Vitalitet gjennom frivillighet. Helse- og samfunnsmessige effekter av prosjekter finansiert fra Helse og Rehabilitering.
 • Byrkjeflot, Haldor (2002). A comparative perspective on management.
 • Byrkjeflot, Haldor (2002). The Nordic model of management.
 • Byrkjeflot, Haldor (2002). The globalization of the MBA.
 • Bleiklie, Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2002). Changing Knowledge Regimes and Support of Higher Education.
 • Bleiklie, Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2001). Changing Knowledge Regimes and Public Support of Higher Education. LOS-senter notat. N0127.
 • Bleiklie, Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2001). “Changing Knowledge Regimes and Public Support of Higher Education”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). Management education and selection of top managers in Europe and the United States.
 • Byrkjeflot, Haldor (2001). What kind of knowledge society? The prospects for democratic governance of knowledge.
 • Byrkjeflot, Haldor (1999). Modernisering og ledelse : om samfunnsmessige betingelser for demokratisk lederskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 13:01 - Sist endret 12. sep. 2019 12:44