Johan Emil Strang

Forsker - UiO:Nordic
Bilde av Johan Emil Strang
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P.A. Munchs hus None 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jag intresserar mig för de nordiska ländernas politiska, samhälleliga och intellektuella historia under 1900-talet. Jag jobbar med filosofins historia, de intellektuellas historia, det nordiska samarbetet, transnationell historia, centrum och periferi, samt skandinaviska konceptualiseringar av demokrati och mänskliga rättigheter efter andra världskriget.

Undervisning

Undervisar deltid i vid Helsingfors universitet under våren 2017:

Bakgrunn

Jag är utbildad filosof och min avhandling från 2010 berörde etableringen av den analytiska hegemonin i Sverige och Norden ur ett historiskt, sociologiskt och politiskt perspektiv. Sedan dess har jag jobbat med det nordiska samarbetet, och bidragit till diskussionen om transnationell historia med ett perspektiv från mindre och mera perifera länder i vårt globala intellektuella rum. 

Verv

 • Gästforskare på UiO:Norden 2017-18
 • Universitetslektor på Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet 2015-17
 • Forskardoktor på Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet 2012-15
 • Ansvarig forskare och skribent av rapporten Nordiska Gemenskaper på uppdrag av Nordiska rådet 2011-12
 • Gästforskare på Rokkansenteret i Bergen 2008-10
 • Doktorand på filosofiska institutionen och på Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet, ca 2004-10

Publikasjoner

För en komplett lista seJag : https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/person/jstrang

 • "Conceptual Universalization and the Role of the Peripheries" In : Contributions to the History of Concepts, 12, 1, 2017, p. 55-75 (co-authored with Stefan Nygård)
 • Nordic Cooperation: A European region in transition (Abingdon: Routledge, 2016). 210 p. (Global Order Studies; vol. 8)
 • "Facing asymmetry: Nordic intellectuals and center-periphery dynamics in European cultural space",  Journal of the History of Ideas. 77, 1, p. 75-97 23 p (co-authored with Stefan Nygård)
 • Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som intellektuell, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016. 279 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet ; vol. 808), (co-edited with Thomas Wallgren)
 • "The rhetoric of analytic philosophy: the making of the analytic hegemony in Swedish philosophy", Redescriptions, 16, 2013, pp 11-38.
 • Nordiska Gemenskaper - en vision för samarbetet, Köpenhamn: Nordiska rådet, 2012
 • Rhetoric of Nordic Democracy, Helsinki: SKS, 2010 (co-edited with Jussi Kurunmäki)
 • History, Transfer, Politics: Five Studies on the Legacy of Uppsala Philosophy, Helsingin yliopisto, filosofian laitos. 294 p. (Philosophical Studies from the University of Helsinki; vol. 30) (dissertation)
 • Strang, Johan Emil (2009). The Scandinavian value nihilists and the crisis of democracy in the 1930s and 40s. NORDEUROPAforum.  ISSN 1863-639X.  19(1), s 37- 63
 • Strang, Johan Emil (2009). Two generations of Scandinavian legal realists. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  32(1 = 124), s 62- 82
 • Strang, Johan Emil (2007). Overcoming the rift between 'is' and 'ought' - Gunnar Myrdal and the philosophy of social engineering. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  2(2), s 143- 177

Se alle arbeider i Cristin

 • Strang, Johan Emil & Wallgren, Thomas (red.) (2016). Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).  ISBN 9789515833563.  279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strang, Johan Emil (2007). Editorial. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  2(2), s 7- 8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2017 14:09 - Sist endret 25. okt. 2019 15:16