Tore Rem

Direktør - UiO:Nordic
Bilde av Tore Rem
English version of this page
Telefon +47-22856970
Mobiltelefon +47-47030565
Rom P.A.Munchs hus 223
Treffetider By appointment: tore.rem@norden.uio.no
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

 • Cand.Mag. (Universitetet i Oslo, 1992)
 • Cand.Philol. (Universitetet i Oslo, 1994)
 • D.Phil. (Oxon, 1998)
 • Junior Research Fellow in English Literature, Christ Church, University of Oxford (1996-2001)
 • Førstelektor i britisk kulturkunnskap, Universitetet i Oslo (2001-2003)
 • Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Universitetet i Oslo (januar-september 2003)
 • Professor i engelsk litteratur, University of Oslo (2003- )
 • Direktør for UiO:Norden (2019- )

Undervisnings- og veiledningsområder

Mine hovedområder for veiledning er som følger:

 • Viktoriansk litteratur
 • Bokhistorie og lesningshistorie
 • Virkningshistorie/resepsjonsstudier
 • Biografi, forfatterteori
 • Mottakelse av skandinavisk litteratur i Storbritannia
 • Verdenslitteratur

Faglige kompetanseområder

 • Bokhistorie
 • Biografi
 • Virkningshistorie
 • Britisk og skandinavisk 1800-tallslitteratur
 • Charles Dickens
 • Tekst og historie
 • Verdenslitteratur

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • Biografi om kong Olav V
 • Ibsen in Context (bokprosjekt med Narve Fulsås)

 

  Emneord: Engelsk, Engelskspråklig litteratur, Nordisk litteratur, Bokhistorie, Verdenslitteratur, Resepsjonsstudier, Biografi

  Publikasjoner

  • Dickens, Melodrama, and the Parodic Imagination (New York: AMS Press, 2002)
  • Forfatterens strategier: Alexander Kielland og hans krets (Oslo: Universitetsforlaget, 2002)
  • Bokhistorie (ed.) (Oslo: Gyldendal, 2003)
  • Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl (ed. with Jakob Lothe and Juan Chr. Pellicer) (Oslo: Novus, 2003)
  • Henry Gibson/Henrik Ibsen: Den provinsielle verdensdikter (ed.) (Oslo: Cappelen, 2006)
  • Jens Bjørneboe, Brev i utvalg (ed.) (Oslo: Pax, 2006)
  • Tekst og historie: Å lese tekster historisk (with Kristin Asdal et al) (Oslo: Universitetsforlaget, 2008)
  • Sin egen herre: En biografi om Jens Bjørneboe, bd. 1 (Oslo: Cappelen Damm, 2009)
  • Født til frihet: En biografi om Jens Bjørneboe, bd. 2 (Oslo: Cappelen Damm, 2010)
  • All verdens kunnskap: Leksikon gjennom to tusen år, ed. Siv Frøydis Berg et al (Oslo: Press, 2012)
  • Hva skal vi med humaniora? (ed. with Helge Jordheim) (Oslo: Fritt Ord, 2014)
  • Knut Hamsun. Reisen til Hitler (Oslo: Cappelen Damm, 2014)
  • Henrik Ibsen, The Master Builder and Other Plays (ed.), trans. Barbara Haveland and Anne-Marie Stanton-Ife (London: Penguin, 2014)
  • Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays (ed.), trans. Deborah Dawkin and Erik Skuggevik (London: Penguin, 2016)
  • Henrik Ibsen, Peer Gynt and Brand (ed.), trans. Geoffrey Hill (London: Penguin, 2016)
  • Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama (Cambridge: Cambridge U.P., 2018)
  • Henrik Ibsen, Hedda Gabler and Other Plays (ed.), trans. Deborah Dawkin and Erik Skuggevik (London: Penguin, 2019)
  • På æren løs: Krigen, litteraturen og Æresretten, with Espen Søbye and Kjartan Fløgstad (Oslo: Press, 2020)
  • Olav V. Den fremmede (Oslo: Cappelen Damm, 2020)
  • Ibsen in Context, ed. with Narve Fulsås (Cambridge: Cambridge U.P., 2021)
  • Olav V. Krigeren (Oslo: Cappelen Damm, 2020)
  • Rem, Tore (2021). British Reception. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 175–183. doi: 10.1017/9781108381130.026.
  • Rem, Tore (2021). Censorship. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 157–165. doi: 10.1017/9781108381130.024.
  • Rem, Tore (2021). "Out of the Ruins: Knut Hamsun's 'idealism' and the inheritance of World War I". Journal of European Studies. ISSN 0047-2441. 51(3-4), s. 262–272. doi: 10.1177/00472441211033394. Fulltekst i vitenarkiv
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2019). Networks, asymmetries and appropriations: Towards a typology. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 19(2), s. 65–87. doi: 10.1080/15021866.2019.1640449. Fulltekst i vitenarkiv
  • Rem, Tore (2019). Time and Space in World Literature: Ibsen in and out of Sync. I Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (Red.), Conceptualizing the World. Berghahn Books. ISSN 9781789200362. s. 240–251. doi: 10.2307/j.ctvw04kj6.20.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). From Periphery to Center: The Origins and Worlding of Ibsen's Drama. I Jalava, Marja; Nygård, Stefan & Strang, Johan (Red.), Decentering European Intellectual Space. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-36452-3. s. 43–64. doi: 10.1163/9789004364530.
  • Rem, Tore (2016). Ibsens provinzielle Modernität. I Bjerring-Hansen, Jens; Jelsbak, Torben & Wenusch, Monica (Red.), Die skandinavische Moderne und Europa: Transmission - Exil - Soziologie. Praesens Verlag. ISSN 978-3-7069-0933-4. s. 75–97.
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2016). How was Ibsen's modern drama possible? Journal of World Literature. ISSN 2405-6472. 1(4), s. 449–465. doi: 10.1163/24056480-00104003. Fulltekst i vitenarkiv
  • Rem, Tore (2015). The Penguinisation of Ibsen. Nordlit. ISSN 0809-1668. 34, s. 497–504. doi: 10.7557/13.3393. Fulltekst i vitenarkiv
  • Rem, Tore (2014). Darwin and Norwegian Literature. I Glick, Thomas & Shaffer, Elinor (Red.), The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-7809-3746-5. s. 160–180.
  • Rem, Tore & Berg, Siv Frøydis (2014). Knowledge for Sale: Norwegian Encyclopaedias in the Marketplace. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 6, s. 527–545. doi: 10.3384/cu.2000.1525.146527.
  • Rem, Tore (2013). Dickens in Norway. I Hollington, Michael (Red.), The Reception of Charles Dickens in Europe. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-8470-6096-9. s. 409–429.
  • Rem, Tore (2012). Blood-poisoned Norway: Henrik Ibsen in Britain, 1872-1914. I Pharo, Helge Ø. & Salmon, Patrick (Red.), Britain and Norway: special relationships. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0177-1. s. 51–72.
  • Rem, Tore (2012). Dickens i Norge, Ibsen i Storbritannia: Lesning over Nordsjøen. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag. ISSN 9788232101030. s. 125–138.
  • Rem, Tore (2012). The Never-ending Story? Two Martin Chuzzlewits. I Glavin, John (Red.), Dickens Adapted. Ashgate. ISSN 9781409430940. s. 273–284. doi: 10.1080/02666286.1996.10434255.
  • Rem, Tore (2012). Authorship in the Norwegian Welfare State, c. 1950-1975. Forum for World Literature Studies. ISSN 1949-8519. 4(1), s. 117–124.
  • Rem, Tore (2012). Englishing Ibsen: The Socialist Perspective. I Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (Red.), Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-687-2. s. 107–122.
  • Rem, Tore (2012). Fortellingen om en vanskelig slutt. Suicidologi. ISSN 1501-6994. s. 22–27.
  • Rem, Tore (2012). Is There a Norwegian Ibsen? Ibsen at Home and Abroad. I Ruppo Malone, Irina (Red.), Ibsen and Chekhov on the Irish Stage. Carysfort Press. ISSN 978-1-904505-57-0. s. 9–22.
  • Rem, Tore (2011). Forfatterjubileer, omdømme og litteraturens autonomi, Kunstens form og kulturens bruk. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-51-1. s. 182–194.
  • Rem, Tore (2011). Biografiens historie. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 106–131.
  • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning & Eegholm-Pedersen, Svend [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18952-4. s. 57–558.
  • Waahlberg, Helle Halvorsen; Rem, Tore & Arnold, Dana (2010). Introduction. Synergies Royaume-Uni et Irlande. ISSN 1961-9464. s. 7–11.
  • Rem, Tore (2010). Urban Comparisons: Translating Paris for London in "Household Words". Synergies Royaume-Uni et Irlande. ISSN 1961-9464. s. 127–141.
  • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Janss, Christian [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). Ord- og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. s. 91–706.
  • Rem, Tore (2009). Ibsen and Shakespeare: Insularity and Internationalism in Early British Ibsen Reception. I Brockington, Grace (Red.), Internationalism and the Arts in Britain and Europe at the Fin de Siècle. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783039111282. s. 205–225.
  • Rem, Tore (2009). Materielle variasjoner. Overgangen fra fraktur til antikva i Norge. I Malm, Mats; Sjönell, Barbro Ståhle & Söderlund, Petra (Red.), Bokens materialitet : Bokhistoria och bibliografi. Svenska Vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-149-8. s. 151–173.
  • Rem, Tore (2009). Jens Bjørneboe og det politiske. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 2, s. 111–122.
  • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. s. 113–659.
  • Rem, Tore (2008). "'Diktning og kritikk': Jens Bjørneboe som forfatterintellektuell". I Johnsen, Hans Chr. Garmann (Red.), Kritikkens forgreninger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-591-9. s. 126–144.
  • Rem, Tore (2008). Materialiteten. I Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (Red.), Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01250-6. s. 135–174.
  • Rem, Tore (2008). "Tales of Two Countries": Mottakelsen av Kielland i Storbritannia. I drangeid, magne (Red.), Kielland i Europa. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0654-4. s. 113–130.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Rem, Tore (2021). Olav V. Krigeren. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202717650. 540 s.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2021). Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-42220-8. 302 s.
  • Rem, Tore; Danielsen, Kristin Auestad; Hjort, Vigdis; Aakre, Tiril Broch & Kielland, Alexander L. (2020). Samvittighetskvaler. Kielland på ny. Pelikanen forlag. ISBN 978-8283-83077-4. 86 s.
  • Rem, Tore (2020). Olav V. Den fremmede. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-47597-0. 618 s.
  • Rem, Tore; Søbye, Espen & Fløgstad, Kjartan (2020). På æren løs. Krigen, litteraturen og Æresretten. Forlaget Press. ISBN 978-82-328-0333-0. 392 s.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2017). Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-18777-1. 276 s.
  • Rem, Tore (2017). Dronning Mauds "Little England". Det kongelige hoff. ISBN 978-82-8106-024-1. 6 s.
  • Rem, Tore (2016). Henrik Ibsen, Peer Gynt and Brand. Penguin Classics. ISBN 978-0-141-19758-6. 364 s.
  • Rem, Tore (2016). Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays. Penguin Classics. ISBN 978-0-141-19456-1. 390 s.
  • Rem, Tore (2014). Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202413736. 395 s.
  • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel & Asdal, Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord. ISBN 978-82-996554-3-9. 171 s.
  • Rem, Tore (2011). Sin egen herre. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202324711. 619 s.
  • Rem, Tore (2010). Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-31005-9. 685 s.
  • Brynildsen, Aasmund & Rem, Tore (2009). Svermeren og hans demon. Andresen & Butenschøn AS. ISBN 9788276942361. 124 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Fløgstad, Kjartan; Søbye, Espen & Rem, Tore (2021). Formaljus og historie: Imøtegåelse av noen av Geir Woxholths vurderinger av Forfatterforeningens æresrett. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 28(1), s. 2–17. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2022-01-01.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2021). Hvordan kunne en dramatiker fra periferien erobre verden? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2021). Imagining Ibsen.
  • D'Amico, Giuliano; Rem, Tore & Lilleslåtten, Mari (2021). Ibsens internasjonale suksess er en historie om omskriving og piratoversettelser.
  • Rem, Tore (2021). Beyond UiO Norden – Farewell address.
  • Kristiansen, Tom & Rem, Tore (2021). "Regjeringens nei". Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
  • Kristiansen, Tom & Rem, Tore (2021). Kongelig norsk krigsunderholdning. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
  • Kristiansen, Tom & Rem, Tore (2020). "NRK gir seerne en grunnleggende usann fortelling". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Rem, Tore (2020). Beklagelsens forhistorier og kritikkens ansvar. Vinduet. ISSN 0042-6288.
  • Rem, Tore (2020). Om å dømme da og nå. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
  • Rem, Tore (2020). Medaljens bakside, Samvittighetskvaler. Kielland på ny. Pelikanen forlag. ISSN 978-8283-83077-4. s. 9–24.
  • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Rem, Tore; Breen, Marta & Birkevold, Harald (2020). Biografidebatten - hvorfor handler 8 av 10 biografier om menn?
  • Rem, Tore (2019). Jødefiendtlig propaganda på norsk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Rem, Tore & Moi, Toril (2019). "Om akademisk skriving". I Isaksen, Kristine & Blad, Hans Petter (Red.), Min metode. Om sakprosaskriving. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-62457-6. s. 24–35.
  • Rem, Tore (2019). "Biografien om Jens Bjørneboe". I Isaksen, Kristine & Blad, Hans Petter (Red.), Min metode. Om sakprosaskriving. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-62457-6. s. 85–101.
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2019). Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama.
  • Rem, Tore (2018). Out of the Ruins.
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2018). Hvordan var Ibsen mulig?
  • Rem, Tore (2018). Ibsen. [Radio]. "In Our Time", BBC Radio 4.
  • Rem, Tore (2018). The British reception of Ibsen; Ibsen and censorship.
  • Rem, Tore (2018). Mediation and Power: A Typology.
  • Rem, Tore (2018). Fallet. I Midthun, Sondre (Red.), En plutselig frigjørende pasning. Forfatterlandslaget Forlag. ISSN 978-82-691295-0-2. s. 99–116.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). Hvordan var Ibsen mulig?
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). Verdslitteratur frå periferien. Klassekampens Bokmagasin. s. 4–5.
  • Rem, Tore & Jordheim, Helge (2016). Opplysningsmannen. I Bull, Bernt & Hagtvet, Bernt (Red.), Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3880-3. s. 222–229.
  • Rem, Tore (2016). Introduction. I Rem, Tore (Red.), Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays. Penguin Classics. ISSN 978-0-141-19456-1. s. xv–xliii.
  • Rem, Tore (2015). Hamsun, det selvbiografiske og historien. Vagant. ISSN 0802-0736. 2.
  • Rem, Tore (2015). Hamsun, Hitler og sakprosaens poetikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med humanioradebatten? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Krise nå igjen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–5.
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Sandmo, Erling Sverdrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hva skal vi med nytte? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Rem, Tore (2014). "Jeg er Hamsun". Vagant. ISSN 0802-0736. 2.
  • Boasson, Frode Lerum; Rem, Tore & Ringvej, Mona Renate (2014). Dikteren og diktatoren.
  • Rem, Tore (2014). Mind out of time. [Tidsskrift]. New Statesman.
  • Rem, Tore (2013). Litteratur og autoritet. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 386–389.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2013). Det moderne gjennombrotet: historiografiske perspektiv.
  • Rem, Tore (2013). Henrik Ibsen and World Drama: Reflections on the Relationship between Centres and Peripheries.
  • Rem, Tore (2013). A Doll's House as World Theatre.
  • Rem, Tore (2013). 'The Provincial of Provincials': Ibsen and World Theatre.
  • Rem, Tore (2013). En kjærlighetserklæring. I Münch, Annette & Kjøs, Peder (Red.), Sånn er det bare. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-23957-1. s. 106–107.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2013). Ibsen's world and the worlding of Ibsen.
  • Rem, Tore & Berg, Siv Frøydis (2012). Leksikon som vare og ting. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 186–197.
  • Rem, Tore (2012). "Maksimal tilstedeværelse. Erik Exe Christoffersen (red.). Odin Teatret. Et dansk verdensteater". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 335–339.
  • Rem, Tore (2011). Dickens i Norge, Ibsen i Storbritannia: Lesning over Nordsjøen. I Bratberg, Øivind & Haugevik, Kristin M. (Red.), Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. British Politics Society. ISSN 978-82-998915-0-9. s. 96–108.
  • Rem, Tore (2011). Who gives? Who receives? I Berge, Kjetil (Red.), Near Far. Teknisk Industri AS. ISSN 978-82-997894-1-7. s. 73–73.
  • Rem, Tore (2011). Etter Babel. Om Kjell Torriset og det bokstavelige. I Torriset, Kjell (Red.), Malerier. Paintings. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-499-3. s. 105–117.
  • Rem, Tore (2010). "Bror alkohol". Fortid. ISSN 1504-1913. s. 48–51.
  • Rem, Tore (2010). "Fire veier til rom.". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 2, s. 21–25.
  • Langford, Malcolm & Rem, Tore (2009). Replikk: Et rom for ytringsfrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
  • Langford, Malcolm & Rem, Tore (2009). Ikke glem oss! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Rem, Tore (2009). Forord, Svermeren og hans demon. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942361. s. 7–23.
  • Rem, Tore (2009). Il Piccolo Eyolf, John Gabriel Borkman, Quando noi Morti ci Destiamo. I Alonge, Roberto (Red.), Henrik Ibsen. Drammi moderni. Bur Rizzoli. ISSN 9788817029025. s. 1147–1158.
  • D'Amico, Giuliano & Rem, Tore (2011). Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese's Ibsen Campaign. 07-Gruppen AS.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 4. juni 2010 15:52 - Sist endret 22. okt. 2021 18:01

  Forskergrupper