Tore Rem

Direktør - UiO:Nordic
Bilde av Tore Rem
English version of this page
Telefon +47-22856970
Mobiltelefon +47-47030565
Rom P.A.Munchs hus 223
Treffetider By appointment. Contact me via email: tore.rem@ilos.uio.no
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

 • Cand.Mag. (Universitetet i Oslo, 1992)
 • Cand.Philol. (Universitetet i Oslo, 1994)
 • D.Phil. (Oxon, 1998)
 • Junior Research Fellow in English Literature, Christ Church, University of Oxford (1996-2001)
 • Førstelektor i britisk kulturkunnskap, Universitetet i Oslo (2001-2003)
 • Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Universitetet i Oslo (januar-september 2003)
 • Professor i engelsk litteratur, University of Oslo (2003- )

Undervisnings- og veiledningsområder

Mine hovedområder for veiledning er som følger:

 • Viktoriansk litteratur
 • Bokhistorie og lesningshistorie
 • Virkningshistorie/resepsjonsstudier
 • Biografi, forfatterteori
 • Mottakelse av skandinavisk litteratur i Storbritannia
 • Verdenslitteratur

Faglige kompetanseområder

 • Bokhistorie
 • Biografi
 • Virkningshistorie
 • Britisk og skandinavisk 1800-tallslitteratur
 • Charles Dickens
 • Tekst og historie
 • Verdenslitteratur

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • Biografi om kong Olav V
 • Ibsen in Context (bokprosjekt med Narve Fulsås)

 

  Emneord: Engelsk litteratur

  Publikasjoner

  • Dickens, Melodrama, and the Parodic Imagination (New York: AMS Press, 2002)
  • Forfatterens strategier: Alexander Kielland og hans krets (Oslo: Universitetsforlaget, 2002)
  • Bokhistorie (ed.) (Oslo: Gyldendal, 2003)
  • Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl (ed. with Jakob Lothe and Juan Chr. Pellicer) (Oslo: Novus, 2003)
  • Henry Gibson/Henrik Ibsen: Den provinsielle verdensdikter (ed.) (Oslo: Cappelen, 2006)
  • Jens Bjørneboe, Brev i utvalg (ed.) (Oslo: Pax, 2006)
  • Tekst og historie: Å lese tekster historisk (with Kristin Asdal et al) (Oslo: Universitetsforlaget, 2008)
  • Sin egen herre: En biografi om Jens Bjørneboe, bd. 1 (Oslo: Cappelen Damm, 2009)
  • Født til frihet: En biografi om Jens Bjørneboe, bd. 2 (Oslo: Cappelen Damm, 2010)
  • All verdens kunnskap: Leksikon gjennom to tusen år, ed. Siv Frøydis Berg et al (Oslo: Press, 2012)
  • Hva skal vi med humaniora? (ed. with Helge Jordheim) (Oslo: Fritt Ord, 2014)
  • Knut Hamsun. Reisen til Hitler (Oslo: Cappelen Damm, 2014)
  • Henrik Ibsen, The Master Builder and Other Plays, trans. Barbara Haveland and Anne-Marie Stanton-Ife, ed. (London: Penguin, 2014)
  • Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays, trans. Deborah Dawkin and Erik Skuggevik, ed. (London: Penguin, 2016)
  • Henrik Ibsen, Peer Gynt and Brand, trans. Geoffrey Hill, ed. (London: Penguin, 2016)
  • Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama (Cambridge: Cambridge U.P., 2018)
  • Rem, Tore (2019). 'Time and Space in World Literature: Ibsen in and out of Sync', In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World.  Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  Chapter 16.  s 240 - 251
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). From Periphery to Center: The Origins and Worlding of Ibsen's Drama, In Marja Jalava; Stefan Nygård & Johan Strang (ed.),  Decentering European Intellectual Space.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-36452-3.  3.  s 43 - 64
  • Rem, Tore (2016). Ibsens provinzielle Modernität, I: Jens Bjerring-Hansen; Torben Jelsbak & Monica Wenusch (red.),  Die skandinavische Moderne und Europa: Transmission - Exil - Soziologie.  Praesens Verlag.  ISBN 978-3-7069-0933-4.  Kap. 5.  s 75 - 97
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2016). How was Ibsen's modern drama possible?. Journal of World Literature.  ISSN 2405-6472.  1, s 449- 465 . doi: 10.1163/24056480-00104003
  • Rem, Tore (2015). The Penguinisation of Ibsen. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  34, s 497- 504 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Rem, Tore (2014). Darwin and Norwegian Literature, In Thomas Glick & Elinor Shaffer (ed.),  The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-7809-3746-5.  Volume 3, Chapter 6.  s 160 - 180
  • Rem, Tore & Berg, Siv Frøydis (2014). Knowledge for Sale: Norwegian Encyclopaedias in the Marketplace. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  6, s 527- 545
  • Rem, Tore (2013). Dickens in Norway, In Michael Hollington (ed.),  The Reception of Charles Dickens in Europe.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-8470-6096-9.  27.  s 409 - 429
  • Rem, Tore (2012). Authorship in the Norwegian Welfare State, c. 1950-1975. Forum for World Literature Studies.  ISSN 1949-8519.  4(1), s 117- 124
  • Rem, Tore (2012). Blood-poisoned Norway: Henrik Ibsen in Britain, 1872-1914, In Helge Ø. Pharo & Patrick Salmon (ed.),  Britain and Norway: special relationships.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0177-1.  2.  s 51 - 72
  • Rem, Tore (2012). Dickens i Norge, Ibsen i Storbritannia: Lesning over Nordsjøen, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101030.  Kapittel 8.  s 125 - 138
  • Rem, Tore (2012). Englishing Ibsen: The Socialist Perspective, In Domhnall Mitchell; Paul Goring & Jakob Lothe (ed.),  Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-687-2.  Kapittel.  s 107 - 122
  • Rem, Tore (2012). Fortellingen om en vanskelig slutt. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (1), s 22- 27
  • Rem, Tore (2012). Is There a Norwegian Ibsen? Ibsen at Home and Abroad, In Irina Ruppo Malone (ed.),  Ibsen and Chekhov on the Irish Stage.  Carysfort Press.  ISBN 978-1-904505-57-0.  Kapittel 1.  s 9 - 22
  • Rem, Tore (2012). The Never-ending Story? Two Martin Chuzzlewits, In John Glavin (ed.),  Dickens Adapted.  Ashgate.  ISBN 9781409430940.  Screen (Small).  s 273 - 284
  • Rem, Tore (2011). Biografiens historie. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 106- 131
  • Rem, Tore (2011). Forfatterjubileer, omdømme og litteraturens autonomi, I:  Kunstens form og kulturens bruk.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-51-1.  Kunstens bruk.  s 182 - 194
  • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18952-4.  Innledning og kommentarer.  s 57 - 558
  • Rem, Tore (2010). Urban Comparisons: Translating Paris for London in "Household Words". Synergies Royaume-Uni et Irlande.  ISSN 1961-9464.  (3), s 127- 141
  • Waahlberg, Helle Halvorsen; Rem, Tore & Arnold, Dana (2010). Introduction. Synergies Royaume-Uni et Irlande.  ISSN 1961-9464.  (3), s 7- 11
  • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
  • Rem, Tore (2009). Ibsen and Shakespeare: Insularity and Internationalism in Early British Ibsen Reception, In Grace Brockington (ed.),  Internationalism and the Arts in Britain and Europe at the Fin de Siècle.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783039111282.  Kapittel.  s 205 - 225
  • Rem, Tore (2009). Jens Bjørneboe og det politiske. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  2, s 111- 122
  • Rem, Tore (2009). Materielle variasjoner. Overgangen fra fraktur til antikva i Norge, I: Mats Malm; Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund (red.),  Bokens materialitet : Bokhistoria och bibliografi.  Svenska Vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-149-8.  Kapittel.  s 151 - 173
  • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
  • Rem, Tore (2008). "'Diktning og kritikk': Jens Bjørneboe som forfatterintellektuell", I: Hans Chr. Garmann Johnsen (red.),  Kritikkens forgreninger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-591-9.  "Den estetiske kritikken -- Kunstneriske uttrykk som samfunnskritikk".  s 126 - 144
  • Rem, Tore (2008). Materialiteten, I: Kristin Asdal; Kjell Lars Berge; Karen Gammelgaard; Trygve Riiser Gundersen; Helge Jordheim; Tore Rem & Johan Tønnesson (red.),  Tekst og historie. Å lese tekster historisk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  Kapittel 5.  s 135 - 174
  • Rem, Tore (2008). "Tales of Two Countries": Mottakelsen av Kielland i Storbritannia, I: magne drangeid (red.),  Kielland i Europa.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0654-4.  Kapittel 5.  s 113 - 130
  • Rem, Tore (2007). Bokhistoriske bidrag til litteraturhistorien: Eksemplet Ibsen. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen.  ISSN 0029-148X.  s 99- 116
  • Rem, Tore (2007). Ibsen as World Literature: Matters for Exploration, In Frode Helland; Kaja S. Mollerin; Jon Nygaard & Astrid Sæther (ed.),  The Living Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  Part 1.  s 13 - 19
  • Rem, Tore (2007). "Nationalism or Internationalism? The Early Irish Reception of Ibsen". Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  VII(2), s 188- 202

  Se alle arbeider i Cristin

  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2017). Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-18777-1.  276 s.
  • Rem, Tore (2017). Dronning Mauds "Little England". Det kongelige hoff.  ISBN 978-82-8106-024-1.  6 s.
  • Rem, Tore (ed.) (2016). Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays. Penguin Classics.  ISBN 978-0-141-19456-1.  390 s. Vis sammendrag
  • Rem, Tore (ed.) (2016). Henrik Ibsen, Peer Gynt and Brand. Penguin Classics.  ISBN 978-0-141-19758-6.  364 s. Vis sammendrag
  • Rem, Tore (2014). Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202413736.  395 s.
  • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
  • Rem, Tore (2011). Sin egen herre. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202324711.  619 s.
  • Rem, Tore (2010). Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-31005-9.  685 s.
  • Brynildsen, Aasmund & Rem, Tore (2009). Svermeren og hans demon. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942361.  124 s. Vis sammendrag
  • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (red.) (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  326 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Rem, Tore (2019). "Biografien om Jens Bjørneboe", I: Kristine Isaksen & Hans Petter Blad (red.),  Min metode. Om sakprosaskriving.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-62457-6.  Kapittel.  s 85 - 101
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2019). Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama.
  • Rem, Tore & Moi, Toril (2019). "Om akademisk skriving", I: Kristine Isaksen & Hans Petter Blad (red.),  Min metode. Om sakprosaskriving.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-62457-6.  Kapittel.  s 24 - 35
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). Hvordan var Ibsen mulig?.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2018). Verdslitteratur frå periferien. Klassekampens Bokmagasin.  s 4- 5
  • Rem, Tore (2018). Fallet, I: Sondre Midthun (red.),  En plutselig frigjørende pasning.  Forfatterlandslaget Forlag.  ISBN 978-82-691295-0-2.  Nr. 9.  s 99 - 116
  • Rem, Tore (2018, 31. mai). Ibsen. [Radio].  "In Our Time", BBC Radio 4.
  • Rem, Tore (2018). Mediation and Power: A Typology.
  • Rem, Tore (2018). Out of the Ruins.
  • Rem, Tore (2018). The British reception of Ibsen; Ibsen and censorship.
  • Rem, Tore & Fulsås, Narve (2018). Hvordan var Ibsen mulig?.
  • Rem, Tore (2016). Introduction, In Tore Rem (ed.),  Henrik Ibsen, A Doll's House and Other Plays.  Penguin Classics.  ISBN 978-0-141-19456-1.  Innledning.  s xv - xliii Vis sammendrag
  • Rem, Tore & Jordheim, Helge (2016). Opplysningsmannen, I: Bernt Bull & Bernt Hagtvet (red.),  Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3880-3.  25. kapittel.  s 222 - 229
  • Rem, Tore (2015). Hamsun, Hitler og sakprosaens poetikk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3)
  • Rem, Tore (2015). Hamsun, det selvbiografiske og historien. Vagant.  ISSN 0802-0736.  2
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
  • Boasson, Frode Lerum; Rem, Tore & Ringvej, Mona Renate (2014). Dikteren og diktatoren.
  • Rem, Tore (2014). "Jeg er Hamsun". Vagant.  ISSN 0802-0736.  2
  • Rem, Tore (2014, 19. september). Mind out of time. [Tidsskrift].  New Statesman.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2013). Det moderne gjennombrotet: historiografiske perspektiv.
  • Fulsås, Narve & Rem, Tore (2013). Ibsen's world and the worlding of Ibsen.
  • Rem, Tore (2013). A Doll's House as World Theatre.
  • Rem, Tore (2013). En kjærlighetserklæring, I: Annette Münch & Peder Kjøs (red.),  Sånn er det bare.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23957-1.  8.  s 106 - 107
  • Rem, Tore (2013). Henrik Ibsen and World Drama: Reflections on the Relationship between Centres and Peripheries.
  • Rem, Tore (2013). Litteratur og autoritet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 386- 389
  • Rem, Tore (2013). 'The Provincial of Provincials': Ibsen and World Theatre.
  • Rem, Tore (2012). "Maksimal tilstedeværelse. Erik Exe Christoffersen (red.). Odin Teatret. Et dansk verdensteater". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 335- 339
  • Rem, Tore & Berg, Siv Frøydis (2012). Leksikon som vare og ting, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Del 4.  s 186 - 197
  • D'Amico, Giuliano & Rem, Tore (2011). Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese's Ibsen Campaign.
  • Rem, Tore (2011). Dickens i Norge, Ibsen i Storbritannia: Lesning over Nordsjøen, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa.  British Politics Society.  ISBN 978-82-998915-0-9.  7.  s 96 - 108
  • Rem, Tore (2011). Etter Babel. Om Kjell Torriset og det bokstavelige, I: Kjell Torriset (red.),  Malerier. Paintings.  Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-499-3.  Kapittel.  s 105 - 117
  • Rem, Tore (2011). Who gives? Who receives?, In Kjetil Berge (ed.),  Near Far.  Teknisk Industri AS.  ISBN 978-82-997894-1-7.  Korttekst.  s 73 - 73
  • Rem, Tore (2010). "Bror alkohol". Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 48- 51
  • Rem, Tore (2010). "Fire veier til rom.". Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  2, s 21- 25
  • Langford, Malcolm & Rem, Tore (2009). Ikke glem oss!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
  • Langford, Malcolm & Rem, Tore (2009). Replikk: Et rom for ytringsfrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
  • Rem, Tore (2009). Forord, I:  Svermeren og hans demon.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942361.  Forord.  s 7 - 23
  • Rem, Tore (2009). Il Piccolo Eyolf, John Gabriel Borkman, Quando noi Morti ci Destiamo, I: Roberto Alonge (red.),  Henrik Ibsen. Drammi moderni.  Bur Rizzoli.  ISBN 9788817029025.  Etterord.  s 1147 - 1158
  • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Jordheim, Helge; Gundersen, Trygve Riiser; Rem, Tore & Tønnesson, Johan L. (2008). Humanioras kraft. Tekst og historie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  188(37), s 20- 20
  • Rem, Tore (2008). "Et paradoksalt bokprosjekt". Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(4), s 486- 489
  • Rem, Tore (2006). "Bokhistoriens bidrag til litteraturhistorien".
  • Rem, Tore (2006). Garman & Worse -- fra ide til bok.
  • Rem, Tore (2006). "Kritikk".
  • Rem, Tore (2006). 'The Provincial of Provincials': Early British Responses to Ibsen.
  • Rem, Tore (2006). "Vårt gir er ikke revers". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Rem, Tore & Haugen, Karin (2006, 20. mai). "Man kan til og med oppdage at Ibsen kan være morsom".  Klassekampen.
  • Rem, Tore & Moxnes, Agnes (2006, 09. mai). 30-årsdagen for Jens Bjørneboes død. [Radio].  Kulturbeitet, P2.
  • Rem, Tore; Unwin, Stephen & Humphrys, John (2006, 23. mai). "Centenary of Ibsen's death". [Radio].  The Today Programme, BBC 4.
  • Dvergsdal, Arne & Rem, Tore (2006, 09. februar). "Bedre enn 'Bokbadet'".  Dagbladet.
  • Rem, Tore (2006). "Antroposofisk vending". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
  • Rem, Tore (2006). "Da britisk humor møtte Ibsens alvor".
  • Rem, Tore (2006). "De fraværende intellektuelle". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 44- 45
  • Rem, Tore (2006). "Den første ibsenitt". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 40- 41
  • Rem, Tore (2006). "Den litterære terroren". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 51
  • Rem, Tore (2006). "Den lyse middelalder". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 51
  • Rem, Tore (2006). "Det litterære prisdryss". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 42- 43

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 4. juni 2010 15:52 - Sist endret 12. sep. 2019 12:19