RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Foto: Robert Collins, Pixabay og Andreas Rønningen

RITMO skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi. 

RITMO er organisert under Institutt for musikkvitenskap ved Det humanistiske fakultet, i nært samarbeid med Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ledige stillinger

Et senter for fremragende forskning i Norge

Kontakt