Musikkteknologidagene 2005

Musikkteknologidagene arrangeres av Institutt for musikkvitenskap (UiO) og NoTAM, i tilknytning til ULTIMA.

Bakgrunn
Musikkteknologi er et relativt nytt, og sterkt ekspanderende, fagfelt. Det er per definisjon tverrfaglig, og dekker blant annet områder innen akustikk, informatikk, psykologi, lingvistikk, lyddesign, multimedia, lydteknikk, musikkproduksjon, musikkvitenskap, komposisjon, utøving, lydkunst osv. De siste årene har vi sett en voldsom økning i interessen for musikkteknologi innen utdannings- og forskningsmiljøer, bedrifter, produsenter, musikere og kunstnere. Vi ser at det kan være interessant å få en større dialog mellom de forskjellige aktørene, og foreslår derfor å starte en årlig seanse hvor alle som er interessert i musikkteknologi kan møtes. Vi arrangerer derfor Musikkteknologidagene 2005, og håper at arrangementet kan flytte seg til andre steder i Norge i årene fremover.

Spørsmål som bør diskuteres:

  • Hvem underviser i hva i det norske utdanningssystemet i dag?
  • Kan vi tenke oss større samarbeid og arbeidsfordeling mellom institusjonene?
  • Hva forventes det av elever/studenter i musikkteknologi på de forskjellige nivåene?
  • Hvem bør utdannes? Hvilket arbeidsmarked finnes?
  • Trenger vi læringsmateriale (bøker, programvare, etc) på norsk?
  • Hva skjer innen musikkteknologisk forskning og utvikling?
  • Hva skjer innen næringslivet?

Invitasjon til å bidra
Vi oppmuntrer alle som er involvert i musikkteknologifeltet til å komme med forslag til en 15 minutters presentasjon innenfor temaer som utdanning, forskning, formidling, industri/næringsliv, produksjon/komposisjon/installasjon. Forslag til bidrag (tittel + 200 ords sammendrag) sendes til Alexander Refsum Jensenius innen 1. juni 2005.

Reise og overnatting
For å finne frem, ta en titt på "Hvordan komme seg til Universitetet i Oslo" og kart over området.

For rimelig og sentral overnatting kan vi anbefale Cochs Pensjonat, ellers pleier deltagere på UiO-arrangementer å få rabatt på Rainbow Gyldenloeve Hotel. Ta ellers en kikk på Hotels Oslo.

Musikkteknologidagene er et "selvkostarrangement". Det koster ikke noe å delta, men vi har heller ikke noe budsjett for å dekke reise eller overnatting for de som presenterer, og regner med at dette dekkes fra de forskjellige institusjonene.

Tags: musikkteknologi, seminar
Published Aug. 28, 2012 9:33 PM - Last modified Nov. 18, 2016 11:53 PM