Anne Danielsen

Professor, Director RITMO
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 47 51
Mobile phone +47 482 14 002
Room 336
Available hours By appointment
Username
Visiting address Department of Musicology ZEB Building 2nd floor Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postal address Department of Musicology P.O. Box 1017 Blindern 0315 Oslo

Specialisms/Tutoring

 • Rhythm and Groove
 • African-American Music
 • Popular Music
 • Music Cognition
 • Music Production
 • Musical Aesthetics
 • Music and Media
 • Music and Culture

Current Research Activities

TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm (RCN-TOPPFORSK)

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies of Rhythm, Time and Motion (RCN Centre of Excellence)

Tags: Popular Music, African-American Music, Music Analysis, Rhythm and Groove, Music Cognition, Music and Media

Publications

 

 • Danielsen, Anne (2018). Music, media and technological creativity in the digital age. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok.  ISSN 1504-5021.  18, s 9- 22
 • Danielsen, Anne (2018). Novel, expressive and skilled!, In Knut Ove Eliassen; Jan Fredrik Hovden & Øyvind Prytz (ed.),  Contested qualities: negotiating value in arts and culture.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023770.  kapittel.  s 187 - 202
 • Danielsen, Anne (2018). Time and Time Again: Repetition and Difference in Repetitive Music, In Olivier Julien & Christophe Levaux (ed.),  Over and Over. Exploring Repetition in Popular Music.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501324888.  kapittel 2.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2017). Music Production: Recording Technology and Acousmatic Listening, In Richard D Ashley & Renee Timmers (ed.),  The Routledge Companion to Music Cognition.  Routledge.  ISBN 9781138721050.  kapittel 16.
 • Danielsen, Anne (2017). "Hot rhythms": Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre, I: Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (red.),  Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-225-6.  kapittel.  s 197 - 206
 • Danielsen, Anne (2017). Struktur og performativitet: mikrorytmikk i afroamerikansk populærmusikk. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 2002-021X.  99, s 3- 19 Full text in Research Archive.
 • Danielsen, Anne & Kjus, Yngvar (2017). The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565. . doi: 10.1177/1354856517721808 Full text in Research Archive. Show summary
 • Nymoen, Kristian; Danielsen, Anne & London, Justin (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  KAPITTEL.  s 214 - 219 Full text in Research Archive. Show summary
 • Danielsen, Anne (2016). Nyskapende, sterkt og kompetent! Kvalitetsforståelser i musikkfeltet i lys av tre poulærmusikalske sjangre, I: Knut Ove Eliassen & Øyvind Prytz (red.),  Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-7081-179-3.  kapittel nr. 7.  s 104 - 119
 • Danielsen, Anne & Helseth, Inger (2016). Mediated Immediacy: The Relationship between Auditory and Visual Dimensions of Live Performance in Contemporary Technology-Based Popular Music. Rock Music Studies.  ISSN 1940-1159.  3(1), s 24- 40 . doi: 10.1080/19401159.2015.1126986 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2016). Live Mediation. Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  35(3), s 320- 337 . doi: 10.1017/S0261143016000568 Full text in Research Archive. Show summary
 • Danielsen, Anne (2015). Metrical Ambiguity or Microrhythmic Flexibility? Analysing Groove in ‘Nasty Girl’ by Destiny’s Child, In Ralf von Appen; André Doehring; Dietrich Helms & Allan F. Moore (ed.),  Song Interpretation in 21st-century Pop Music.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-2800-4.  chapter 3.  s 53 - 72
 • Danielsen, Anne; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception.  ISSN 2213-445X.  3(1-2), s 133- 154 . doi: 10.1163/22134468-00002043 Full text in Research Archive. Show summary
 • Danielsen, Anne; Waadeland, Carl Haakon; Sundt, Henrik G. & Witek, Maria (2015). Effects of instructed timing and tempo on snare drum sound in drum kit performance. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  138(4), s 2301- 2316 . doi: 10.1121/1.4930950 Full text in Research Archive. Show summary
 • Danielsen, Anne; Otnæss, Mona Kolstø; Jensen, Jimmy Kristian; Williams, Steven Charles Rees & Østberg, B.C. (2014). Investigating repetition and change in musical rhythm by functional MRI. Neuroscience.  ISSN 0306-4522.  275, s 469- 476 . doi: 10.1016/j.neuroscience.2014.06.029
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2014). Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  38(5), s 660- 679 . doi: 10.1080/03007766.2014.929322 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2013). The Naturalised and the Surreal: changes in the perception of popular music sound. Organised Sound.  ISSN 1355-7718.  18(1), s 71- 80 . doi: 10.1017/S1355771812000258 Full text in Research Archive. Show summary
 • Danielsen, Anne (2012). Afroamerikansk populærmusikk etter 1960, I:  Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202277284.  Kapittel 10, del 2.  s 379 - 398
 • Danielsen, Anne (2012). The Sound of Crossover: Micro-rhythm and Sonic Pleasure in Michael Jackson's "Don't Stop 'Til You Get Enough". Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  35(2), s 151- 168 . doi: 10.1080/03007766.2011.616298

View all works in Cristin

 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Digital Signatures: The Impact of Digitization on Popular Music Sound. MIT Press.  ISBN 9780262034142.  188 s.

View all works in Cristin

 • Danielsen, Anne (2018). Analysing Popular Music in the Digital Age. Show summary
 • Danielsen, Anne (2018, 07. juni). Hva er en sommerhit?. [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Danielsen, Anne (2018, 16. august). Intervju om Aretha Franklin i Dagsnytt, NRK 2. [TV].
 • Danielsen, Anne (2018, 16. august). Intervju om Aretha Franklin til NTB.
 • Danielsen, Anne (2018). Microrhythms and Microsounds: The impact of digitization on African-American popular music.
 • Danielsen, Anne (2018). RITMO - a center for interdisciplinary research into rhythm, time and motion.
 • Danielsen, Anne (2018). Veien til RITMO: Fra musikkestetikk til tverrfaglig rytmeforskning.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Rytme i tid og rom.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018, 21. juni). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. [Fagblad].  Ballade. Show summary
 • Danielsen, Anne; Johansson, Mats Sigvard & Haugen, Mari Romarheim (2018). Presentasjon av TIME-prosjektet.
 • Jære, Lisbet; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018, 30. august). På sporet av rytmen. [Internett].  Uniforum. Show summary
 • London, Justin; Danielsen, Anne & Nymoen, Kristian (2018). Where is the beat in that note? Effects of attack, frequency, and duration on the p-centers of musical and quasi-musical sounds.
 • Danielsen, Anne (2017). Digital Signatures. The Impact of Digitization on Popular Music Sound.
 • Danielsen, Anne (2017). Experimental hip-hop and the meanings of glitched grooves. Show summary
 • Danielsen, Anne (2017). Kvalitet i rytmisk musikk.
 • Danielsen, Anne (2017). Methodologies in Record Production Research (Panel).
 • Danielsen, Anne (2017). Music production research in Norway.
 • Danielsen, Anne (2017). Paneldeltakelse i serien Musikklære på Nasjonalbiblioteket, tema "Låten".
 • Danielsen, Anne (2017). Paneldeltakelse i serien Musikklære på Nasjonalbiblioteket, tema "Rytme".
 • Danielsen, Anne (2017). P-centres and beat bins - an introduction to the TIME project.
 • Danielsen, Anne (2017). Populærmusikk og mediering i den digitale tidsalder.
 • Danielsen, Anne (2017). Rhythm and Groove in African-American Popular Music.
 • Danielsen, Anne (2017). The perception, aesthetics, and cultural values of 'glitched' grooves.
 • Danielsen, Anne (2017). Timing and Sound in Musical Microrhythm: Theoretical, Aesthetic and Empirical Aspects.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017, 15. mars). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning. [Internett].  Ballade. Show summary
 • Danielsen, Anne; London, Justin & Nymoen, Kristian (2017). Mapping the Beat Bin: The Effects of Rise Time, Duration, and Frequency Range on the Perceived Timing of Musical Sounds.
 • Danielsen, Anne; London, Justin & Nymoen, Kristian (2017). Mapping the beat bin: Effects of rise time, duration and frequency range on the perceived timing (P-center) of musical sounds.
 • Danielsen, Anne; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Câmara, Guilherme Schmidt (2017). Project presentation: Timing and Sound in Musical Microrhythm (TIME).
 • London, Justin; Nymoen, Kristian; Thompson, Marc; Code, David Loberg & Danielsen, Anne (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • London, Justin; Nymoen, Kristian; Thompson, Marc; Code, David Loberg & Danielsen, Anne (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • Nymoen, Kristian; Danielsen, Anne & London, Justin (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox. Show summary
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Book launch: Digital Signatures.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Book presentation: Digital Signatures.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Listening to Recordings: Ecological Constraints and the Tuning of the Ear.
 • Danielsen, Anne (2016). Investigating the perception of sound-timing relationships in recorded (real) music.
 • Danielsen, Anne (2016). Mediatised liveness: Music and media on and off stage.
 • Danielsen, Anne (2016). Music, media and technology in the digital age (keynote). Show summary
 • Danielsen, Anne (2016). Ung Pike Forsvant.
 • Danielsen, Anne (2016). Ung Pike Forsvunnet, konsert på Rock mot kreft.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Kraugerud, Emil; Danielsen, Anne & Askerøi, Eirik (2016). Spaces of Sound: Meanings of Spatiality in Recorded Sound.
 • Danielsen, Anne (2015). Auto-Tune as Hyper-Nature: Bon Iver's Visit to the Woods.
 • Danielsen, Anne (2015). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2015). Musikk, kvalitet og kontekst.
 • Danielsen, Anne (2015). Popular Music Analysis: Rhythm and Groove..
 • Danielsen, Anne (2015). Presentasjon av prosjektet Sky&Scene.
 • Danielsen, Anne (2015). Scannell, John. 2012. James Brown. Sheffield: Equinox. ISBN 978-1-84553-743-2 (pbk). 168 pp. Perfect Beat.  ISSN 1038-2909.  15(2), s 177- 179
 • Danielsen, Anne (2015). Soul-groovens frelser vender tilbake. nrk.no/ytring.
 • Danielsen, Anne (2015). The Musicalization of Reality. Sonic Spaces in Hip-Hop.
 • Danielsen, Anne (2015). Time and Time Again.
 • Hawkins, Stan; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Danielsen, Anne (2015). Record Production in the Internet Age. Journal on the Art of Record Production.  ISSN 1754-9892.  (10)
 • Danielsen, Anne (2014). En analyse av musikken: Jeg vil være fantasien din, I: Christer Falck & Petter Aagaard (red.),  Prince: Shockadelica.  Falck Forlag.  ISBN 9788293039532.  Del 2, kapittel 3.  s 187 - 196
 • Danielsen, Anne (2014). Kongen av pop. Nærlesning av Michael Jacksons rytme..
 • Danielsen, Anne (2014). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2014). Prince: Kiss.
 • Danielsen, Anne (2014). Structure and Flexibility: Microrhythm in Groove-based Music. Show summary
 • Danielsen, Anne (2014). The digital groove: Prince’s Kiss.
 • Danielsen, Anne (2013). Authorship in the Age of Digital Reproduction.
 • Danielsen, Anne (2013, 23. januar). Ekspertkommentator i Norsk Melodi Grand Prix. [TV].  NRK TV.
 • Danielsen, Anne (2013, 12. februar). Intervju om kvinnesyn i rap.  Dagsavisen.
 • Danielsen, Anne (2013). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2013). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2013). Microrhythm in Groove-Based Music.
 • Danielsen, Anne (2013). New forms of live music? Artists' creativity and communication when performing in the digital age.
 • Danielsen, Anne (2013). "Once Upon a Time Called Now" – the experience of time in groove-directed music.
 • Danielsen, Anne (2013). Repetition and change in groove-based music – an fMRI study.
 • Danielsen, Anne (2013). Sjangerhælvete!.
 • Danielsen, Anne (2013). Sky og Scene: om lyttemønstre, strømming og live-musikk i den digitale tidsalder.
 • Danielsen, Anne (2013). Temporality and Microrhythm in Groove-Based Musics. Analytical Perspectives.
 • Danielsen, Anne (2013). The Feel of the Machine.
 • Danielsen, Anne (2013). The perfect take.
 • Danielsen, Anne (2012). BIG DATA (paneldebatt).
 • Danielsen, Anne (2012). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2012). Music in the Age of Digital Reproduction: digital signatures and new distribution platforms.
 • Danielsen, Anne (2012). Musikk og tolkning.
 • Danielsen, Anne (2012). Musikk, mediering og mobilitet. Den digitale vending i musikkulturen.
 • Danielsen, Anne (2012, 01. desember). Om melankolsk popmusikk. [Radio].  NRK P2, Spillerom Søndag.
 • Danielsen, Anne (2012). Presentasjon av prosjektet Sky & Scene.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.

View all works in Cristin

Published May 19, 2006 12:00 AM - Last modified July 17, 2018 5:51 PM

Projects

Research groups