Studentveiledning

Studenter veiledet av Alexander Refsum Jensenius.

Year Name Degree Field Title
Marcus Widner M.Sc. Physics
Mads Bye M.A. Musicology
Karoline Ruderaas Albrigtsen M.A. Musicology
Gaute Barlindhaug Ph.D. Music, UiT
Agata Żelechowska Ph.D. Musicology
Tejaswinee Kelkar Ph.D. Musicology
Mathilde Espeset M.A. Musicology
Anders Tveit M.A. Musicology
2016 Jørgen Skjulstad M.A. Aesthetics Circuit bending as an aesthetic phenomenon
2016 Bo Zhou M.Sc. Informatics Video analysis of music-related body motion in Matlab
2016 Mari Romarheim Haugen Ph.D. Musicology Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance
2016 Diana Kayser M.A. Musicology Do We Feel What We Perceive and Perceive What We Feel? A Review of Methods in the Study of Emotions in Music
2016 Frank Tjørhom M.A. Musicology Hvordan underviser man musikalsk improvisasjon på videregående- og bachelornivå? – En intervjuundersøkelse av tre hovedinstrumentlæreres undervisningsmetoder sett i lys av forskning innen musikalsk improvisasjon
2016 Håkon Bachken Eikeland M.A. Musicology Syntetisk musikk: En turingtest av maskinell stilsyntese
2016 Mats Bergstrøm M.A. Musicology Algoritmisk akkordsegmentering En metode for akkordsegmentering av Bachs firstemmige koraler
2014 Ståle Skogstad Ph.D. Informatics Methods and Technologies for Using Body Motion for Real-Time Musical Interaction
2013 Kristian Nymoen Ph.D. Informatics Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion
2012 Even Bekkedal M.A. Musicology Music Kinection: Musical Sound and Motion in Interactive Systems
2012 Catherine I. Støver M.A. Musicology Freestyle equipage: an equipage riding to music
2011 Øyvind Hauback M.Sc. Informatics Teknologi for sensordata: innsamling til mediespiller
2010 Bjørnar Hegge M.A. Musicology Mellomsanselig groove
2011 Roger Stein Grading M.Sc. Informatics Analyzing Sensor Data for Active Music
2010 Notto Thelle M.A. Musicology Making Sensors Make Sense: Challenges in the Development of Digital Musical Instruments
2009 Eirik Renton M.Sc. Informatics Collecting Sensor Data for Active Music
2009 Bjørnar Hjelmevold M.Sc. Informatics Semiotiske systemlyder
2008 Rune Fagereng M.A. Musicology Levende elektronikk: En studie av Eivind Aarsets bruk av gitar og elektronikk i konsertsammenheng
2007 Arve Voldsund M.A. Musicology Brukergrensesnitt for sanntidsdbehandling av lyd: Mapping av sensordata til DSP-funksjoner
2005 Trond Christian Frøhaug M.Sc. Media technology, Gjøvik University College Publikumsinteraktivitet i konserter